شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CNY/PLN Ask

  • نرخ فعلی:0.5526
  • بالاترین قیمت روز:0.5534
  • پایین ترین قیمت روز:0.5514
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5525
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۵:۱۹
  • نرخ روز گذشته:0.5523
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک CNY/PLN Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CNY/PLN Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5526 ریال15:15:19
0.5526 ریال15:15:19
0.5528 ریال14:54:20
0.5534 ریال14:33:15
0.5525 ریال12:54:15
0.5521 ریال12:33:15
0.552 ریال12:15:17
0.552 ریال12:15:17
0.5516 ریال11:54:15
0.552 ریال11:33:15
0.5516 ریال11:15:16
0.5516 ریال11:15:15
0.5514 ریال10:54:17
0.5517 ریال10:33:16
0.5519 ریال10:15:16
0.5519 ریال10:15:16
0.5522 ریال9:54:14
0.5521 ریال9:15:17
0.5521 ریال9:15:17
0.5522 ریال8:33:16
0.5523 ریال8:15:19
0.5523 ریال8:15:18
0.552 ریال7:54:15
0.5521 ریال7:33:15
0.552 ریال7:15:18
0.552 ریال7:15:17
0.5522 ریال5:54:19
0.5514 ریال5:33:15
0.552 ریال4:54:14
0.5519 ریال4:33:15
0.5518 ریال4:15:16
0.5518 ریال4:15:16
0.5519 ریال3:33:15
0.552 ریال2:54:15
0.5522 ریال2:33:15
0.5521 ریال2:15:19
0.5521 ریال2:15:18
0.5522 ریال1:54:15
0.5525 ریال1:33:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات