شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CNY/PHP Ask

  • نرخ فعلی:7.2307
  • بالاترین قیمت روز:7.2514
  • پایین ترین قیمت روز:7.2272
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.2429
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۲۸
  • نرخ روز گذشته:7.2443
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0136

نمودار کندل استیک CNY/PHP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CNY/PHP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.2307 ریال13:33:28
7.2315 ریال13:15:32
7.2315 ریال13:15:31
7.2296 ریال12:54:26
7.2292 ریال12:33:19
7.2272 ریال12:15:21
7.2272 ریال12:15:20
7.2278 ریال11:54:18
7.2284 ریال11:33:18
7.2319 ریال11:15:20
7.2319 ریال11:15:19
7.2272 ریال10:54:17
7.2308 ریال10:33:17
7.2289 ریال10:15:18
7.2289 ریال10:15:18
7.2337 ریال9:54:15
7.2363 ریال9:33:16
7.238 ریال9:15:19
7.238 ریال9:15:19
7.2407 ریال8:54:16
7.238 ریال8:33:16
7.2382 ریال7:54:16
7.2342 ریال7:33:16
7.2378 ریال7:15:19
7.2378 ریال7:15:18
7.2376 ریال6:54:16
7.2399 ریال6:33:17
7.2364 ریال6:15:23
7.2364 ریال6:15:23
7.2401 ریال5:54:17
7.2436 ریال5:33:17
7.242 ریال5:15:19
7.242 ریال5:15:18
7.2514 ریال4:54:15
7.2386 ریال1:54:16
7.2414 ریال1:33:15
7.2429 ریال1:15:18
7.2429 ریال1:15:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات