شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CNY/HKD Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار هنگ کنگ 7.8454 7.8438 7.8459 7.8456 (0%) 0.0001 ۱۳:۰۱:۲۳
یوان چین / دلار 0.141 0.1408 0.141 0.1408 (0.28%) 0.0004 ۱۲:۵۵:۱۶
AED/HKD 0 2.1373 2.1374 2.1374 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/AED 0 0.5364 0.5367 0.5366 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/HKD 5.2946 5.2946 5.2946 5.2946 (0.4%) 0.0212 ۰۳:۰۶:۰۸
CNY/AUD 0.2092 0.2092 0.2092 0.2092 (0.19%) 0.0004 ۰۳:۰۶:۰۸
ARS/HKD 0.1346 0.1346 0.1346 0.1346 (0.45%) 0.0006 ۰۳:۰۶:۰۸
CNY/ARS 0 4.3789 4.3821 4.38 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/BBD 0 0.2973 0.2987 0.2973 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/BHD 0 0.0555 0.0555 0.0555 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BRL/HKD 1.8754 1.8754 1.8754 1.8754 (1.32%) 0.0248 ۰۷:۰۶:۰۸
CNY/BRL 0 0.5879 0.592 0.592 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/BYN 0 0.2976 0.2991 0.2977 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/HKD 5.9381 5.9381 5.9381 5.9381 (0.18%) 0.0104 ۰۷:۰۶:۰۸
CNY/CAD 0.1863 0.1863 0.1863 0.1863 (0.43%) 0.0008 ۰۷:۰۶:۰۸
CHF/HKD 0 7.8621 7.8621 7.8621 (0%) 0 ۲۳ مهر
CNY/CHF 0.1406 0.1406 0.1406 0.1406 (0.21%) 0.0003 ۰۹:۰۶:۱۶
CNY/CLP 100.6154 100.6154 100.6154 100.6154 (0.41%) 0.4121 ۰۹:۰۶:۱۷
CNY/CNH 0 0.9966 0.9983 0.9978 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/DKK 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531 (0.34%) 0.0032 ۰۹:۰۶:۱۷
CNY/HKD 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 (0.34%) 0.0038 ۰۹:۰۶:۱۷
CNY/JPY 15.296 15.296 15.296 15.296 (0.01%) 0.001 ۰۹:۰۶:۱۷
CNY/ZAR 2.1014 2.1014 2.1014 2.1014 (0.32%) 0.0066 ۰۹:۰۶:۱۶
CNY/CZK 0 3.249 3.2527 3.2491 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/EGP 0 2.6117 2.6151 2.6143 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/EUR 0.1278 0.1278 0.1278 0.1278 (0.23%) 0.0003 ۰۹:۰۶:۱۷
CNY/GBP 0.1107 0.1107 0.1107 0.1107 (1.26%) 0.0014 ۰۷:۰۶:۰۸
CNY/HUF 0 40.81 40.87 40.84 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/IDR 0 2125.19 2130.84 2125.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/INR 0 10.072 10.072 10.072 (0%) 0 ۲۳ مهر
CNY/ISK 0 15.71 15.72 15.71 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/JMD 0 20.07 20.17 20.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/JOD 0 0.1039 0.1041 0.104 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CNY/KES 0 14.89 15 14.89 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/KRW 167.29 167.29 167.29 167.29 (0.03%) 0.05 ۰۹:۰۶:۱۷
CNY/LBP 0 221.73 225.03 224.98 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/LKR 0 23.79 23.79 23.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/LTL 0 0.4607 0.4622 0.4609 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
CNY/MAD 0 1.3822 1.4211 1.4207 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/MXN 0 2.7577 2.7703 2.7643 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/MYR 0.5918 0.5918 0.5918 0.5918 (0.02%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۱۷
CNY/NAD 0 2.1234 2.1237 2.1234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/NOK 0 1.2269 1.2284 1.227 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/NPR 0 16.46 16.54 16.46 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/NZD 0.2246 0.2246 0.2246 0.2246 (0.09%) 0.0002 ۰۹:۰۶:۱۷
CNY/OMR 0 0.0564 0.0565 0.0564 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CNY/PAB 0 0.1485 0.1493 0.1485 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/PHP 0 7.7967 7.8167 7.7984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/PKR 0 18 18.01 18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/PLN 0 0.5545 0.5558 0.5558 (0%) 0 ۲ مرداد
CNY/QAR 0 0.5318 0.532 0.5319 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/RON 0 0.5861 0.5869 0.5865 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/RUB 0 9.8224 9.8275 9.8234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/SAR 0 0.5479 0.5485 0.5483 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/SEK 0 1.328 1.3297 1.328 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/SGD 0.1934 0.1934 0.1934 0.1934 (0.1%) 0.0002 ۰۹:۰۶:۱۶
CNY/THB 0 4.7697 4.781 4.7717 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/TRY 0 0.8857 0.8925 0.8891 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/VEF 0 14389.1796 14403.4342 14390.4743 (0%) 0 ۱۱ تیر
CNY/XAF 0 82.76 83.17 82.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/XCD 0 0.3968 0.3969 0.3968 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/TWD 4.3109 4.3109 4.3109 4.3109 (0.03%) 0.0014 ۰۹:۰۶:۱۶
CNY/UAH 0 4.0631 4.0819 4.0631 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/HKD 1.1585 1.1585 1.1585 1.1585 (0.01%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۱۷
EUR/HKD 0 8.6424 8.6424 8.6424 (0%) 0 ۲۲ مهر
GBP/HKD 10.002 10.002 10.002 10.002 (1.09%) 0.108 ۰۷:۰۶:۰۸
SGD/HKD 0 5.7225 5.7225 5.7225 (0%) 0 ۲۳ مهر
NZD/HKD 0 4.9277 4.9277 4.9277 (0%) 0 ۲۳ مهر
JPY/HKD 0 0.0726 0.0726 0.0726 (0%) 0 ۲۲ مهر
KRW/HKD 0 0.6613 0.6613 0.6613 (0%) 0 ۲۳ مهر
MXN/HKD 0 0.4069 0.4069 0.4069 (0%) 0 ۲۳ مهر
MYR/HKD 0 1.8709 1.8709 1.8709 (0%) 0 ۲۳ مهر
ZAR/HKD 0 0.5283 0.5283 0.5283 (0%) 0 ۲۳ مهر
INR/HKD 0 0.1102 0.1102 0.1102 (0%) 0 ۲۲ مهر
NOK/HKD 0 0.9339 0.9349 0.9347 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HKD 0 0.147 0.1471 0.1471 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/HKD 0 2.1158 2.1181 2.1172 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/HKD 0 0.1167 0.1167 0.1167 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/HKD 0 2.093 2.0936 2.0933 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/HKD 0 0.8628 0.8638 0.8636 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/HKD 0.258 0.258 0.258 0.258 (0.16%) 0.0004 ۰۵:۰۶:۰۸
TRY/HKD 0 1.291 1.2974 1.2917 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/HKD 0.2564 0.2564 0.2564 0.2564 (0.04%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۰۸
VEF/HKD 0 0.0684 0.0684 0.0684 (0%) 0 ۱۵ تیر
CNY/BGN 0.2499 0.2499 0.2499 0.2499 (0.28%) 0.0007 ۰۷:۰۶:۰۸
CNH/HKD 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 (0.36%) 0.004 ۰۹:۰۶:۱۷
XAU/HKD 0 11678.917 11678.917 11678.917 (0%) 0 ۲۲ مهر
IDR/HKD 0 0.0006 0.0006 0.0006 (0%) 0 ۱۹ تیر
XAG/HKD 0 138.3229 138.3229 138.3229 (0%) 0 ۲۳ مهر