شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CNY/BRL Ask

  • نرخ فعلی:0.5982
  • بالاترین قیمت روز:0.5992
  • پایین ترین قیمت روز:0.596
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.596
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۴:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.5969
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار کندل استیک CNY/BRL Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CNY/BRL Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5982 ریال14:54:18
0.5983 ریال14:33:16
0.5984 ریال13:54:17
0.5985 ریال13:33:18
0.5986 ریال13:15:18
0.5986 ریال13:15:18
0.5985 ریال12:54:17
0.5984 ریال12:15:19
0.5984 ریال12:15:19
0.5985 ریال11:54:17
0.5983 ریال11:33:16
0.5986 ریال11:15:19
0.5986 ریال11:15:19
0.5984 ریال10:54:16
0.5987 ریال10:33:15
0.5984 ریال9:54:14
0.5987 ریال9:15:16
0.5987 ریال9:15:15
0.5988 ریال8:33:14
0.5987 ریال7:15:15
0.5987 ریال7:15:14
0.5988 ریال6:33:14
0.5986 ریال6:15:17
0.5986 ریال6:15:16
0.5988 ریال5:54:15
0.599 ریال5:33:14
0.5992 ریال5:15:19
0.5992 ریال5:15:18
0.5976 ریال0:54:14
0.5963 ریال0:33:16
0.596 ریال0:15:18
0.596 ریال0:15:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات