کالایاب
شاخص یاب

CNH/PHP Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزو فیلیپین 52.47 52.45 52.57 52.49 (0.02%) 0.01 ۱۱:۳۴:۰۶
AED/PHP 0 14.54 14.57 14.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/PHP 0 35.357 35.374 35.357 (0%) 0 ۲ شهریور
ARS/PHP 0 1.78 1.79 1.78 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/PHP 0 13.19 13.26 13.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/PHP 0 40.95 41.06 40.95 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PHP 0 54.18 54.39 54.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/PHP 0 7.7967 7.8167 7.7984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/PHP 7.8276 7.8276 7.8276 7.8276 (0.01%) 0.0004 ۰۶:۴۵:۰۷
EUR/PHP 0 57.959 58.386 58.375 (0%) 0 ۲ شهریور
GBP/PHP 0 64.099 64.306 64.306 (0%) 0 ۲ شهریور
HKD/PHP 0 6.8019 6.8184 6.8027 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/PHP 0 0.1911 0.1915 0.1911 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/PHP 0 0.7647 0.7666 0.7649 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/PHP 0 0.4975 0.4989 0.4978 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/PHP 0 0.4836 0.4862 0.4848 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/PHP 0 2.8178 2.8313 2.8219 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/PHP 0 6.3545 6.3725 6.3574 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/PHP 0 33.487 33.487 33.487 (0%) 0 ۲ شهریور
ZAR/PHP 3.3762 3.3762 3.4235 3.42 (0.55%) 0.0187 ۱۰:۳۹:۰۸
PKR/PHP 0 0.436 0.4391 0.4381 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PHP 0 14.4 14.44 14.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PHP 0 0.7935 0.7956 0.7938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/PHP 0 14.23 14.27 14.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/PHP 0 5.8719 5.8874 5.8735 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/PHP 0 39.09 39.2 39.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/PHP 0 1.6347 1.6392 1.6347 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/PHP 0 8.79 8.83 8.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/PHP 0 1.742 1.7465 1.7424 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/PHP 0 0.46 0.47 0.47 (0%) 0 ۱۵ تیر
CNH/HKD 1.0922 1.0922 1.0946 1.0946 (0.38%) 0.0042 ۰۶:۴۵:۰۸
CNH/IDR 0 2015 2015 2015 (0%) 0 ۱۸ مرداد
CNH/INR 0 10.054 10.054 10.054 (0%) 0 ۱۸ مرداد
CNH/JPY 14.6233 14.6233 14.6891 14.6891 (0.55%) 0.0813 ۰۶:۴۵:۰۸
CNH/KRW 0 171.5 171.5 171.5 (0%) 0 ۱۸ مرداد
CNH/PHP 0 7.3734 7.3734 7.3734 (0%) 0 ۱۸ مرداد
CNH/THB 0 4.35 4.35 4.35 (0%) 0 ۱۷ مرداد
CNH/TWD 0 4.449 4.449 4.449 (0%) 0 ۱۸ مرداد
QAR/PHP 0 14.6632 14.6991 14.6656 (0%) 0 ۳۱ مرداد