شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CLP/BRL Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / رئال برزیل 4.1119 4.1119 4.1452 4.1389 (0.63%) 0.0258 ۱۹:۴۸:۲۶
پزو شیلی / دلار 0 0.0014 0.0015 0.0014 (0%) 0 ۳ مرداد
AED/BRL 0 1.0959 1.1035 1.1035 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/BRL 0 2.8184 2.8184 2.8184 (0%) 0 ۲۷ مهر
ARS/BRL 0 0.0706 0.0706 0.0706 (0%) 0 ۲۷ مهر
CLP/ARS 0 0.0817 0.0817 0.0817 (0%) 0 ۲۷ مهر
BOB/BRL 0 0.5825 0.5893 0.5893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CLP/BOB 0 0.0106 0.0106 0.0106 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/BRL 0 3.133 3.133 3.133 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/BRL 4.1762 4.1762 4.1762 4.1762 (0%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۸
EUR/BRL 0 4.5905 4.5905 4.5905 (0%) 0 ۲۷ مهر
GBP/BRL 5.3149 5.3149 5.3149 5.3149 (0.38%) 0.0201 ۰۷:۰۶:۰۸
JPY/BRL 0.038 0.038 0.038 0.038 (0.26%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۸
SGD/BRL 0 3.0148 3.0148 3.0148 (0%) 0 ۲۷ مهر
CNY/BRL 0 0.5879 0.592 0.592 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BRL 0 0.6246 0.6292 0.6292 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/BRL 0.5242 0.5242 0.5242 0.5242 (0.02%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۸
MXN/BRL 0.215 0.215 0.215 0.215 (0.05%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۸
NOK/BRL 0 0.479 0.4826 0.4826 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/BRL 0 2.694 2.7202 2.7182 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BRL 0 1.0857 1.0932 1.0931 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/BRL 0 1.0732 1.0807 1.0807 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BRL 0 0.4424 0.4459 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/BRL 0 0.1233 0.1242 0.1242 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/BRL 0 0.665 0.6685 0.6669 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/BRL 0 0.1313 0.1323 0.1323 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/BRL 0 0.0338 0.0338 0.0338 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/BRL 0 0.2785 0.2785 0.2785 (0%) 0 ۲۷ مهر
CLP/BRL 0 0.0058 0.0058 0.0058 (0%) 0 ۲۳ مهر
PYG/BRL 0 0.0006 0.0007 0.0007 (0%) 0 ۱۶ مرداد
UYU/BRL 0 0.1274 0.1289 0.1289 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/BRL 0 0.0011 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۱۸ مرداد
PEN/BRL 0 1.2308 1.2308 1.2308 (0%) 0 ۲۷ مهر
RUB/BRL 0 0.0599 0.0603 0.0603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CLP/KRW 0 1.6801 1.6855 1.6855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CLP/IDR 0 21.87 21.97 21.92 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CLP/PYG 0 8.8126 8.8778 8.8318 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CLP/UYU 0 0.0477 0.0481 0.0481 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CLP/COP 0 4.8427 4.8427 4.8427 (0%) 0 ۲۸ مهر
CLP/PEN 0 0.0047 0.0047 0.0047 (0%) 0 ۲۰ مهر
CLP/MXN 0 0.0269 0.0269 0.0269 (0%) 0 ۲۸ مهر
CLP/VEF 0 373.9332 374.747 374.747 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CLP/AUD 0 0.0021 0.0021 0.0021 (0%) 0 ۲۰ مهر
CLP/GBP 0 0.0011 0.0012 0.0011 (0%) 0 ۱۸ شهریور
CLP/CHF 0 0.0013 0.0014 0.0014 (0%) 0 ۲۱ مرداد
CLP/CNY 0 0.0099 0.0099 0.0099 (0%) 0 ۲۳ مهر
CLP/EUR 0 0.0013 0.0013 0.0013 (0%) 0 ۸ شهریور
XAU/BRL 6136.2 6136.2 6136.2 6136.2 (0.08%) 5.1 ۰۷:۰۶:۰۸
KRW/BRL 0 0.0035 0.0035 0.0035 (0%) 0 ۱۸ مهر
XAG/BRL 72.34 72.34 72.34 72.34 (0.22%) 0.16 ۰۷:۰۶:۰۸
BTC/BRL 0 43306.05 43309.58 43306.05 (0%) 0 ۲ مهر
LTC/BRL 224.072 224.072 224.072 224.072 (1.38%) 3.053 ۰۷:۰۶:۰۸
CLP/CAD 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 (5.56%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۸
USD/BRLT 4.34 4.28 4.37 4.3 (0.47%) 0.02 ۱۹:۴۳:۲۰