شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CLP/ARS Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزو آرژانتین 0 58.29 59.5 59.5 (0%) 0 ۲۴ مهر
پزو شیلی / دلار 0 0.0014 0.0015 0.0014 (0%) 0 ۳ مرداد
AED/ARS 0 8.1635 8.1691 8.1656 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/ARS 39.9523 39.9523 39.9523 39.9523 (1.57%) 0.6177 ۰۳:۰۶:۰۶
BRL/ARS 14.1618 14.1618 14.1618 14.1618 (1.46%) 0.204 ۰۳:۰۶:۰۶
CAD/ARS 44.4042 44.4042 44.4042 44.4042 (0.6%) 0.2629 ۰۳:۰۶:۰۶
CHF/ARS 59.1993 59.1993 59.1993 59.1993 (1.47%) 0.8594 ۰۳:۰۶:۰۶
EUR/ARS 64.9793 64.9793 64.9793 64.9793 (1.12%) 0.7202 ۰۳:۰۶:۰۶
GBP/ARS 75.5126 75.5126 75.5126 75.5126 (1.55%) 1.1495 ۰۳:۰۶:۰۶
HKD/ARS 7.4299 7.4299 7.4299 7.4299 (0.03%) 0.0023 ۰۳:۰۶:۰۶
JPY/ARS 0.5375 0.5375 0.5375 0.5375 (0.39%) 0.0021 ۰۳:۰۶:۰۶
SGD/ARS 42.7291 42.7291 42.7291 42.7291 (0.53%) 0.2256 ۰۳:۰۶:۰۶
CNY/ARS 0 4.3789 4.3821 4.38 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/ARS 0 4.6518 4.6563 4.6556 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/ARS 3.0486 3.0486 3.0486 3.0486 (0.63%) 0.0191 ۰۳:۰۶:۰۶
NOK/ARS 0 3.5672 3.5711 3.57 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/ARS 0 20.0674 20.1316 20.1086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ARS 0 8.0817 8.0916 8.0888 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ARS 0 0.4458 0.4461 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/ARS 0 7.9952 8.0006 7.9971 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ARS 0 3.2965 3.2998 3.299 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/ARS 0 0.9178 0.919 0.9187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/ARS 0 4.9314 4.9583 4.9344 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/ARS 0 0.9783 0.979 0.9787 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/ARS 0 0.2435 0.2436 0.2435 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/ARS 3.9455 3.9455 3.9455 3.9455 (0.75%) 0.0292 ۰۳:۰۶:۰۶
CLP/ARS 0.0817 0.0817 0.0817 0.0817 (0.49%) 0.0004 ۰۳:۰۶:۰۶
PYG/ARS 0 0.0051 0.0053 0.0052 (0%) 0 ۲۴ مرداد
UYU/ARS 0 0.9489 0.9537 0.9537 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/ARS 0.0169 0.0169 0.0169 0.0169 (0.59%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۶
PEN/ARS 17.4364 17.4364 17.4364 17.4364 (0.65%) 0.1123 ۰۳:۰۶:۰۶
BOB/ARS 0 4.3382 4.3601 4.3601 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CLP/BOB 0 0.0106 0.0106 0.0106 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CLP/BRL 0 0.0058 0.0058 0.0058 (0%) 0 ۲۳ مهر
CLP/KRW 0 1.6801 1.6855 1.6855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CLP/IDR 0 21.87 21.97 21.92 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CLP/PYG 0 8.8126 8.8778 8.8318 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CLP/UYU 0 0.0477 0.0481 0.0481 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CLP/COP 0 4.8188 4.8188 4.8188 (0%) 0 ۲۶ مهر
CLP/PEN 0 0.0047 0.0047 0.0047 (0%) 0 ۲۰ مهر
CLP/MXN 0 0.0267 0.0267 0.0267 (0%) 0 ۲۶ مهر
CLP/VEF 0 373.9332 374.747 374.747 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/ARS 0 0.1392 0.1398 0.1393 (0%) 0 ۵ مهر
XAG/ARS 1022.4 1022.4 1022.4 1022.4 (0.82%) 8.27 ۰۳:۰۶:۰۶
XAU/ARS 86841.8 86841.8 86841.8 86841.8 (0.63%) 539.7 ۰۳:۰۶:۰۶
CLP/AUD 0 0.0021 0.0021 0.0021 (0%) 0 ۲۰ مهر
CLP/GBP 0 0.0011 0.0012 0.0011 (0%) 0 ۱۸ شهریور
CLP/CHF 0 0.0013 0.0014 0.0014 (0%) 0 ۲۱ مرداد
CLP/CNY 0 0.0099 0.0099 0.0099 (0%) 0 ۲۳ مهر
CLP/EUR 0 0.0013 0.0013 0.0013 (0%) 0 ۸ شهریور
CLP/CAD 0 0.0019 0.0019 0.0019 (0%) 0 ۲۶ مهر