کالایاب
شاخص یاب

Chinaamc Bloomberg Barclays China Treasury + Polic

  • نرخ فعلی:114.45
  • بالاترین قیمت روز:115
  • پایین ترین قیمت روز:114.45
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.26%
  • نرخ بازگشایی بازار:115
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۲:۳۳
  • نرخ روز گذشته:115.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.66%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.75

نمودار کندل استیک Chinaamc Bloomberg Barclays China Treasury + Polic در روز جاری

نمودار کندل استیک Chinaamc Bloomberg Barclays China Treasury + Polic در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
114.45 ریال12:32:33
114.5 ریال9:02:23
114.55 ریال8:32:11
114.6 ریال7:31:59
114.75 ریال7:02:12
115 ریال6:32:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات