شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/ZAR Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / راند آفریقای جنوبی 14.7674 14.7521 14.78 14.767 (0.01%) 0.001 ۰۵:۱۷:۱۱
فرانک سوییس / دلار 1.0143 1.0134 1.0148 1.0137 (0.07%) 0.0007 ۰۵:۱۷:۱۰
فرانک سوییس / ین ژاپن 0 110.011 110.011 110.011 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/AED 0 3.7243 3.7243 3.7243 (0%) 0 ۲۹ مهر
AED/ZAR 0 4.0239 4.0239 4.0239 (0%) 0 ۲۹ مهر
AUD/ZAR 10.128 10.128 10.128 10.128 (0.02%) 0.0022 ۰۳:۰۶:۰۶
CHF/AUD 1.4768 1.4768 1.4768 1.4768 (0.41%) 0.006 ۰۳:۰۶:۰۶
CHF/ARS 59.2288 59.2288 59.2288 59.2288 (0.04%) 0.0221 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/ZAR 0.2527 0.2527 0.2527 0.2527 (0.24%) 0.0006 ۰۳:۰۶:۰۶
CHF/BBD 0 2.0683 2.0777 2.0683 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BGN 0 1.7914 1.7914 1.7914 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/BHD 0 0.3853 0.3859 0.3858 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BRL 0 4.1762 4.1762 4.1762 (0%) 0 ۲۹ مهر
BRL/ZAR 0 3.5842 3.5842 3.5842 (0%) 0 ۲۷ مهر
BWP/ZAR 0 1.3597 1.3597 1.3597 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/BYN 0 2.0706 2.0802 2.071 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/ZAR 0 11.2256 11.2256 11.2256 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/CAD 0 1.3325 1.3325 1.3325 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/PLN 0 3.8866 3.8866 3.8866 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/HUF 0 300.85 300.85 300.85 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/SGD 0 1.3818 1.3818 1.3818 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/HKD 0 7.9385 7.9385 7.9385 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/NOK 0 9.2696 9.2696 9.2696 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/ZAR 0 15.0059 15.0059 15.0059 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/TRY 0 5.9118 5.9118 5.9118 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/DKK 0 6.7878 6.7878 6.7878 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/SEK 0 9.7533 9.7533 9.7533 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/CZK 0 23.28 23.28 23.28 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/CNY 0 7.1805 7.1805 7.1805 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/EUR 0 0.9097 0.9097 0.9097 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/GBP 0 0.7857 0.7857 0.7857 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/IDR 0 14091.8 14091.8 14091.8 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/INR 0 71.892 71.892 71.892 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/KRW 0 1188.71 1188.71 1188.71 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/MXN 0 19.418 19.418 19.418 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/MYR 0 4.2432 4.2432 4.2432 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/NZD 0 1.586 1.586 1.586 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/THB 0 30.686 30.686 30.686 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/TWD 0 30.973 30.973 30.973 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/CLP 0 725.2449 725.2449 725.2449 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/EGP 0 18.1563 18.1949 18.1889 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/ISK 0 125.66 125.66 125.66 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/JMD 0 139.59 140.23 139.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/JOD 0 0.7223 0.7237 0.7234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/KES 0 103.42 104.33 103.59 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LBP 0 1540.43 1565.81 1565.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LKR 0 163.03 165.56 165.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LTL 0 2.9192 2.9376 2.9195 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
CHF/MAD 0 9.6101 9.887 9.8849 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NAD 0 14.7509 14.7779 14.7734 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NPR 0 114.48 115 114.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/OMR 0 0.3919 0.3926 0.3926 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PAB 0 1.0332 1.0381 1.0334 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PHP 0 54.18 54.39 54.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PKR 0 158.35 158.35 158.35 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/QAR 0 3.6949 3.7017 3.7006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RON 0 4.3213 4.3213 4.3213 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/RUB 0 64.667 64.667 64.667 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/SAR 0 3.8057 3.816 3.8152 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/VEF 0 80906.1489 81053.6981 81020.8629 (0%) 0 ۴ تیر
CHF/XAF 0 575.73 578.35 575.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/XCD 0 2.7564 2.7615 2.7603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/UAH 0 28.2658 28.387 28.2686 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/ZAR 0 2.0863 2.0863 2.0863 (0%) 0 ۲۹ مهر
DKK/ZAR 0 2.2053 2.2053 2.2053 (0%) 0 ۲۹ مهر
EUR/ZAR 0 16.5029 16.5029 16.5029 (0%) 0 ۲۹ مهر
GBP/ZAR 0 19.1839 19.1839 19.1839 (0%) 0 ۲۹ مهر
HKD/ZAR 0 1.88 1.88 1.88 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/ZAR 0 0.2074 0.2074 0.2074 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/ZAR 0 0.1356 0.1356 0.1356 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/ZAR 0 1.2614 1.2614 1.2614 (0%) 0 ۲۹ مهر
MXN/ZAR 0 0.7722 0.7722 0.7722 (0%) 0 ۲۹ مهر
MYR/ZAR 0 3.5356 3.5356 3.5356 (0%) 0 ۲۹ مهر
NOK/ZAR 0 1.6181 1.6181 1.6181 (0%) 0 ۲۹ مهر
NZD/ZAR 0 9.4565 9.4565 9.4565 (0%) 0 ۲۹ مهر
PHP/ZAR 0 0.2692 0.2702 0.2699 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ZAR 0 3.8763 3.8904 3.8855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ZAR 0 0.2319 0.2319 0.2319 (0%) 0 ۲۹ مهر
SAR/ZAR 0 3.8309 3.8456 3.8416 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ZAR 0 1.5384 1.5384 1.5384 (0%) 0 ۲۹ مهر
SGD/ZAR 0 10.8587 10.8587 10.8587 (0%) 0 ۲۹ مهر
THB/ZAR 0 0.4884 0.4884 0.4884 (0%) 0 ۲۹ مهر
TRY/ZAR 0 2.5373 2.5373 2.5373 (0%) 0 ۲۹ مهر
TWD/ZAR 0 0.484 0.484 0.484 (0%) 0 ۲۹ مهر
VEF/ZAR 0 0.1176 0.1176 0.1176 (0%) 0 ۱۶ تیر
CHF/BWP 0 10.986 10.986 10.986 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/CNH 0 7.185 7.185 7.185 (0%) 0 ۲۸ مهر
COP/ZAR 0 0.0043 0.0043 0.0043 (0%) 0 ۲۱ مهر
CYP/ZAR 0 28.15 28.15 28.15 (0%) 0 ۲۹ مهر
CZK/ZAR 0 0.6423 0.6423 0.6423 (0%) 0 ۲۹ مهر
EGP/ZAR 0 0.9105 0.9105 0.9105 (0%) 0 ۲۹ مهر
GHS/ZAR 0 2.7114 2.7114 2.7114 (0%) 0 ۲۷ مهر
XAU/ZAR 0 22033.9 22033.9 22033.9 (0%) 0 ۲۹ مهر
HUF/ZAR 0 0.0496 0.0496 0.0496 (0%) 0 ۲۶ مهر
IDR/ZAR 0 0.1044 0.1044 0.1044 (0%) 0 ۲۶ مهر
KES/ZAR 0 0.1406 0.1406 0.1406 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/LFX 0 2.0583 2.0583 2.0583 (0%) 0 ۲۶ مهر
MWK/ZAR 0 0.0201 0.0201 0.0201 (0%) 0 ۲۶ مهر
MUR/ZAR 0 0.3995 0.3995 0.3995 (0%) 0 ۲۹ مهر
MAD/ZAR 0 1.5352 1.5352 1.5352 (0%) 0 ۲۷ مهر
NGN/ZAR 0 0.0408 0.0408 0.0408 (0%) 0 ۲۶ مهر
OMR/ZAR 0 38.3387 38.3387 38.3387 (0%) 0 ۲۹ مهر
PKR/ZAR 0 0.0947 0.0947 0.0947 (0%) 0 ۲۹ مهر
PYG/ZAR 0 0.0023 0.0023 0.0023 (0%) 0 ۲۰ مهر
QAR/ZAR 0 4.0697 4.0697 4.0697 (0%) 0 ۲۹ مهر
RON/ZAR 0 3.463 3.463 3.463 (0%) 0 ۲۹ مهر
RWF/ZAR 0 0.0159 0.0159 0.0159 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/RSD 0 106.74 106.74 106.74 (0%) 0 ۲۹ مهر
XAG/ZAR 0 261.64 261.64 261.64 (0%) 0 ۲۹ مهر
LKR/ZAR 0 0.0813 0.0813 0.0813 (0%) 0 ۲۹ مهر
SZL/ZAR 0 1.0001 1.0001 1.0001 (0%) 0 ۲۹ مهر
TND/ZAR 0 5.2445 5.2445 5.2445 (0%) 0 ۲۷ مهر
TZS/ZAR 0 0.0064 0.0064 0.0064 (0%) 0 ۲۶ مهر
UGX/ZAR 0 0.004 0.004 0.004 (0%) 0 ۲۰ مهر
CHF/SZL 0 14.9869 14.9869 14.9869 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/UZS 0 7901.9 7901.9 7901.9 (0%) 0 ۱۰ بهمن
ZMW/ZAR 1.1131 1.1131 1.1131 1.1131 (0.43%) 0.0048 ۰۵:۰۶:۰۸
NAD/ZAR 0 0.986 0.986 0.986 (0%) 0 ۱۰ بهمن
LSL/ZAR 0 0.9833 0.9833 0.9833 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/LVL 0 0.5671 0.5671 0.5671 (0%) 0 ۱۰ بهمن
ZMK/ZAR 0 0.0026 0.0026 0.0026 (0%) 0 ۱۰ بهمن
UYU/ZAR 0 0.4615 0.4615 0.4615 (0%) 0 ۱۰ بهمن