شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/ZAR Ask

  • نرخ فعلی:14.9186
  • بالاترین قیمت روز:14.977
  • پایین ترین قیمت روز:14.9026
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.9405
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۶:۲۷
  • نرخ روز گذشته:14.9423
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0237

نمودار کندل استیک CHF/ZAR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CHF/ZAR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.9186 ریال13:56:27
14.9026 ریال13:42:29
14.9225 ریال13:21:32
14.9192 ریال12:56:28
14.925 ریال12:42:26
14.9511 ریال12:21:18
14.9445 ریال11:56:19
14.9518 ریال11:42:17
14.9588 ریال11:21:16
14.977 ریال10:56:15
14.9601 ریال10:42:14
14.9549 ریال10:21:16
14.9585 ریال9:56:16
14.9498 ریال9:42:15
14.9483 ریال9:21:15
14.9497 ریال8:56:14
14.9467 ریال8:42:14
14.9463 ریال8:21:15
14.945 ریال7:56:13
14.9475 ریال7:42:14
14.9427 ریال7:21:13
14.9439 ریال6:56:13
14.9437 ریال6:43:53
14.9421 ریال6:21:15
14.9503 ریال5:56:14
14.9447 ریال5:42:15
14.9459 ریال5:21:15
14.9479 ریال4:56:13
14.9529 ریال4:42:14
14.9603 ریال4:21:15
14.9485 ریال3:56:13
14.9526 ریال3:42:14
14.9551 ریال3:21:14
14.952 ریال2:56:13
14.9474 ریال2:42:13
14.9591 ریال2:21:13
14.956 ریال1:56:13
14.9516 ریال1:42:13
14.9367 ریال1:21:13
14.9417 ریال0:56:13
14.9425 ریال0:42:13
14.9405 ریال0:21:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات