شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/VEF Ask

  • نرخ فعلی:26922.9116
  • بالاترین قیمت روز:26967.643
  • پایین ترین قیمت روز:26920.2054
  • بیشترین مقدار نوسان روز:14.92
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:26,964.9278
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۵:۲۱
  • نرخ روز گذشته:25,909.1715
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.91%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,013.7401

نمودار کندل استیک CHF/VEF Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CHF/VEF Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
26,922.9116 ریال11:15:21
26,922.9116 ریال11:15:20
26,926.9719 ریال10:54:18
26,924.2649 ریال10:33:18
26,920.2054 ریال10:15:20
26,920.2054 ریال10:15:20
26,921.5584 ریال9:54:17
26,931.0335 ریال9:33:18
26,935.0963 ریال9:15:17
26,935.0963 ریال9:15:17
26,936.4509 ریال8:54:15
26,937.8056 ریال8:33:16
26,936.4509 ریال7:54:15
26,937.8056 ریال7:33:17
26,933.7419 ریال7:15:19
26,933.7419 ریال7:15:18
26,937.8056 ریال6:54:16
26,933.7419 ریال6:15:19
26,933.7419 ریال6:15:18
26,939.1604 ریال5:54:16
26,935.0963 ریال5:33:18
26,944.581 ریال5:15:21
26,944.581 ریال5:15:20
26,959.499 ریال4:54:16
26,962.2131 ریال4:15:19
26,962.2131 ریال4:15:18
26,967.643 ریال3:54:15
26,962.2131 ریال3:33:15
26,960.856 ریال3:15:17
26,960.856 ریال3:15:16
26,966.2854 ریال2:54:15
26,963.5704 ریال2:33:15
26,960.856 ریال2:15:19
26,960.856 ریال2:15:18
26,963.5704 ریال1:54:14
26,962.2131 ریال1:15:17
26,962.2131 ریال1:15:17
26,960.856 ریال0:54:15
26,962.2131 ریال0:33:15
26,964.9278 ریال0:15:17
26,964.9278 ریال0:15:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات