شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوییس / دلار

  • نرخ فعلی:1.0107
  • بالاترین قیمت روز:1.0108
  • پایین ترین قیمت روز:1.0091
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0102
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۱۳:۰۳
  • نرخ روز گذشته:1.0101
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0107 ریال3:13:03
1.0108 ریال3:07:04
1.0106 ریال3:05:05
1.0106 ریال3:05:04
1.0105 ریال3:03:11
1.0107 ریال2:59:03
1.0106 ریال2:55:05
1.0106 ریال2:55:05
1.0107 ریال2:51:11
1.0106 ریال2:49:03
1.0105 ریال2:43:04
1.0106 ریال2:41:03
1.0103 ریال2:39:12
1.0102 ریال2:37:04
1.0104 ریال2:35:04
1.0104 ریال2:35:04
1.01 ریال2:31:04
1.0103 ریال2:29:04
1.0102 ریال2:27:12
1.0105 ریال2:25:05
1.0105 ریال2:25:04
1.0103 ریال2:23:04
1.0102 ریال2:21:11
1.0101 ریال2:19:04
1.0102 ریال2:17:04
1.0101 ریال2:15:15
1.0101 ریال2:15:14
1.0102 ریال2:13:04
1.0099 ریال2:09:12
1.0103 ریال2:07:04
1.0098 ریال2:05:05
1.0098 ریال2:05:04
1.0095 ریال2:03:11
1.0096 ریال2:01:04
1.0092 ریال1:59:04
1.0091 ریال1:51:12
1.0097 ریال1:49:03
1.0094 ریال1:45:13
1.0094 ریال1:45:12
1.0099 ریال1:43:04
1.0097 ریال1:39:12
1.0095 ریال1:37:04
1.0097 ریال1:35:05
1.0097 ریال1:35:04
1.0101 ریال0:43:04
1.01 ریال0:41:04
1.0101 ریال0:28:47
1.0102 ریال0:15:11
1.0102 ریال0:15:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات