شاخص یاب

فرانک سوییس / دلار

  • نرخ فعلی:0.9923
  • بالاترین قیمت روز:0.9924
  • پایین ترین قیمت روز:0.9919
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9919
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۲۴:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.992
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9923 ریال0:24:10
0.9922 ریال0:22:07
0.992 ریال0:21:10
0.9923 ریال0:19:07
0.992 ریال0:18:09
0.9924 ریال0:16:07
0.9921 ریال0:10:10
0.9923 ریال0:09:10
0.9922 ریال0:07:07
0.9921 ریال0:04:07
0.9919 ریال0:03:10
نظرات