کالایاب
شاخص یاب

فرانک سوییس / دلار

  • نرخ فعلی:1.0146
  • بالاترین قیمت روز:1.0156
  • پایین ترین قیمت روز:1.0128
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0129
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۲۹:۰۸
  • نرخ روز گذشته:1.0132
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0146 ریال11:29:08
1.0144 ریال11:25:14
1.0148 ریال11:21:12
1.0145 ریال11:17:09
1.0147 ریال11:13:08
1.0146 ریال11:05:12
1.0148 ریال10:57:08
1.0152 ریال10:53:06
1.0154 ریال10:49:05
1.0156 ریال10:45:11
1.0154 ریال10:41:05
1.0151 ریال10:33:08
1.015 ریال10:29:05
1.0151 ریال10:25:07
1.0152 ریال10:21:07
1.0151 ریال10:17:06
1.015 ریال10:13:05
1.0152 ریال10:09:07
1.0149 ریال10:05:06
1.0148 ریال10:01:07
1.0151 ریال9:57:07
1.015 ریال9:53:04
1.0152 ریال9:49:05
1.0151 ریال9:45:08
1.0153 ریال9:41:04
1.0152 ریال9:37:04
1.0151 ریال9:33:06
1.0152 ریال9:29:04
1.0153 ریال9:25:05
1.0151 ریال9:21:06
1.015 ریال9:17:04
1.0151 ریال9:13:04
1.015 ریال9:09:06
1.0151 ریال9:05:05
1.015 ریال9:01:04
1.0149 ریال8:57:05
1.0151 ریال8:53:03
1.0149 ریال8:49:04
1.0151 ریال8:45:07
1.015 ریال8:41:04
1.0147 ریال8:37:03
1.0151 ریال8:33:05
1.0152 ریال8:25:05
1.0151 ریال8:17:04
1.015 ریال8:09:05
1.0151 ریال8:05:04
1.015 ریال8:01:04
1.0151 ریال7:53:04
1.0149 ریال7:49:03
1.015 ریال7:45:06
1.0151 ریال7:37:03
1.015 ریال7:33:05
1.0151 ریال7:29:03
1.015 ریال7:21:05
1.0147 ریال7:17:03
1.0149 ریال7:13:04
1.015 ریال7:09:05
1.0152 ریال7:05:04
1.0151 ریال6:41:03
1.015 ریال6:33:04
1.0149 ریال6:21:05
1.0146 ریال6:17:04
1.0144 ریال6:09:05
1.0151 ریال6:05:04
1.0149 ریال6:01:04
1.0148 ریال5:57:04
1.0149 ریال5:49:03
1.0151 ریال5:45:06
1.0152 ریال5:33:05
1.0149 ریال5:29:03
1.0146 ریال5:25:04
1.014 ریال5:21:05
1.0138 ریال5:13:03
1.0139 ریال5:09:05
1.0138 ریال5:05:04
1.0135 ریال4:57:05
1.0136 ریال4:53:03
1.0137 ریال4:49:04
1.0134 ریال4:45:05
1.0132 ریال4:37:03
1.0135 ریال4:33:04
1.0133 ریال4:29:03
1.0134 ریال4:17:04
1.0133 ریال4:13:03
1.0134 ریال4:05:03
1.0135 ریال4:01:04
1.0133 ریال3:57:05
1.0132 ریال3:53:03
1.0131 ریال3:41:03
1.0133 ریال3:37:04
1.0132 ریال3:29:03
1.0134 ریال3:21:04
1.0132 ریال3:17:03
1.0133 ریال3:13:03
1.0132 ریال3:05:04
1.0134 ریال3:01:03
1.0133 ریال2:49:03
1.0134 ریال2:45:05
1.0133 ریال2:37:03
1.0135 ریال2:25:04
1.0133 ریال2:21:04
1.0132 ریال2:17:04
1.0135 ریال2:13:03
1.0136 ریال2:09:05
1.0133 ریال2:01:04
1.0131 ریال1:57:05
1.0129 ریال1:53:03
1.013 ریال1:49:03
1.0131 ریال1:45:06
1.013 ریال1:37:03
1.0129 ریال1:33:05
1.0128 ریال1:25:05
1.013 ریال1:17:03
1.0131 ریال1:13:04
1.0133 ریال1:09:04
1.0131 ریال1:01:04
1.0129 ریال0:57:05
1.013 ریال0:53:04
1.0133 ریال0:49:03
1.0134 ریال0:45:05
1.0136 ریال0:37:04
1.0135 ریال0:33:04
1.0138 ریال0:29:03
1.0133 ریال0:17:04
1.0135 ریال0:13:03
1.0133 ریال0:09:04
1.0132 ریال0:05:05
1.0129 ریال0:03:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات