فرانک سوییس / دلار

  • سکه فروشان مجاز1.0502
  • بالاترین قیمت روز:1.0504
  • پایین ترین قیمت روز:1.0476
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0504
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۷:۵۶
  • نرخ روز گذشته:1.0511
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0502 ریال16:07:56
1.0504 ریال16:02:03
1.0498 ریال15:43:59
1.0502 ریال15:37:52
1.0489 ریال15:25:58
1.0491 ریال14:56:13
1.049 ریال14:50:11
1.0493 ریال14:37:49
1.0499 ریال14:32:28
1.05 ریال14:19:52
1.0498 ریال13:49:53
1.0486 ریال13:26:03
1.049 ریال13:14:05
1.0487 ریال13:02:22
1.0489 ریال12:49:36
1.0491 ریال12:25:52
1.0476 ریال11:31:56
1.0484 ریال11:01:59
1.0491 ریال10:49:36
1.0486 ریال10:37:56
1.0488 ریال10:31:38
1.0486 ریال10:07:45
1.0484 ریال9:31:55
1.0487 ریال9:19:39
1.0486 ریال9:07:48
1.0488 ریال9:01:49
1.0489 ریال8:49:27
1.049 ریال8:37:22
1.0489 ریال8:31:40
1.0487 ریال8:25:27
1.0485 ریال8:13:43
1.0488 ریال7:49:31
1.0487 ریال7:37:31
1.0488 ریال7:31:39
1.0487 ریال7:25:30
1.0486 ریال7:19:24
1.0487 ریال7:01:35
1.049 ریال6:43:20
1.0488 ریال6:31:36
1.0487 ریال5:37:18
1.0489 ریال5:31:43
1.049 ریال5:07:35
1.0492 ریال5:01:38
1.049 ریال4:55:32
1.0494 ریال4:19:31
1.0493 ریال4:13:33
1.0492 ریال4:01:37
1.0494 ریال3:55:22
1.049 ریال3:49:18
1.0489 ریال3:37:54
1.0496 ریال3:31:15
1.0497 ریال3:19:11
1.0498 ریال3:07:32
1.0499 ریال2:49:16
1.0498 ریال2:31:35
1.0501 ریال2:19:18
1.0502 ریال1:13:30
1.0499 ریال1:07:17
1.0503 ریال0:49:27
1.0504 ریال0:37:35
نظرات