شاخص یاب

فرانک سوییس / دلار

  • نرخ فعلی:1.0036
  • بالاترین قیمت روز:1.0037
  • پایین ترین قیمت روز:1.0032
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0035
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۵۶:۰۳
  • نرخ روز گذشته:1.0035
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0036 ریال0:56:03
1.0036 ریال0:53:18
1.0035 ریال0:52:21
1.0035 ریال0:50:00
1.0036 ریال0:48:59
1.0035 ریال0:48:07
1.0036 ریال0:47:04
1.0034 ریال0:44:13
1.0034 ریال0:42:26
1.0035 ریال0:41:15
1.0035 ریال0:40:21
1.0034 ریال0:39:38
1.0032 ریال0:38:36
1.0032 ریال0:37:39
1.0032 ریال0:36:49
1.0033 ریال0:35:45
1.0034 ریال0:32:44
1.0034 ریال0:31:41
1.0034 ریال0:30:40
1.0034 ریال0:29:12
1.0033 ریال0:28:05
1.0033 ریال0:27:19
1.0033 ریال0:26:05
1.0035 ریال0:24:23
1.0037 ریال0:23:20
1.0035 ریال0:22:19
1.0035 ریال0:21:30
1.0036 ریال0:19:15
1.0036 ریال0:18:33
1.0037 ریال0:17:26
1.0036 ریال0:16:21
1.0035 ریال0:14:19
1.0035 ریال0:13:30
1.0037 ریال0:12:44
1.0036 ریال0:10:47
1.0036 ریال0:09:57
1.0036 ریال0:09:00
1.0036 ریال0:07:46
1.0035 ریال0:06:48
نظرات