کالایاب
شاخص یاب

CHF/TRY Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / لیره ترکیه 5.7217 5.7173 5.7272 5.7272 (0.13%) 0.0074 ۰۱:۴۳:۰۳
فرانک سوییس / دلار 1.0177 1.0172 1.0184 1.0184 (0.09%) 0.0009 ۰۱:۳۷:۰۳
فرانک سوییس / ین ژاپن 0 108.516 108.714 108.558 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CHF/AED 0 3.7452 3.7547 3.7452 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/TRY 0 1.6544 1.6637 1.6575 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/AUD 1.5014 1.5014 1.5014 1.5014 (0.1%) 0.0015 ۰۰:۱۸:۰۶
AUD/TRY 3.8727 3.8727 3.8727 3.8727 (0.13%) 0.0051 ۰۰:۱۸:۰۶
CHF/ARS 55.9702 55.9702 55.9702 55.9702 (0.17%) 0.094 ۰۰:۱۸:۰۶
ARS/TRY 0 0.2026 0.2038 0.203 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BBD 0 2.0683 2.0777 2.0683 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BGN 0 1.7914 1.7914 1.7914 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/BHD 0 0.3853 0.3859 0.3858 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BRL 0 4.1037 4.1347 4.1037 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BRL/TRY 0 1.5034 1.5131 1.5034 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BYN 0 2.0706 2.0802 2.071 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/CAD 0 1.3532 1.3568 1.3532 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CAD/TRY 0 4.2955 4.3015 4.3015 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CHF/PLN 0 3.9926 4.0135 3.9926 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CHF/HUF 0 300.559 301.331 300.559 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CHF/SGD 1.408 1.408 1.408 1.408 (0.11%) 0.0015 ۰۰:۵۱:۰۶
CHF/HKD 0 7.993 8.0183 7.9953 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CHF/NOK 9.1174 9.0999 9.1174 9.0999 (0.19%) 0.0173 ۰۰:۵۱:۰۶
CHF/ZAR 15.4371 15.4371 15.4371 15.4371 (0.17%) 0.0255 ۰۰:۵۱:۰۶
CHF/TRY 5.816 5.816 5.816 5.816 (0.09%) 0.0051 ۰۰:۵۱:۰۶
CHF/DKK 6.8443 6.8433 6.8443 6.8433 (0.02%) 0.0013 ۰۰:۵۱:۰۶
CHF/SEK 9.7913 9.7913 9.7913 9.7913 (0.17%) 0.0169 ۰۰:۵۱:۰۶
CHF/CZK 23.651 23.651 23.651 23.651 (0.14%) 0.032 ۰۰:۴۸:۰۶
CHF/CNY 7.1774 7.1774 7.1774 7.1774 (0.3%) 0.0218 ۰۰:۴۸:۰۶
CHF/EUR 0.9178 0.9178 0.9178 0.9178 (0.09%) 0.0008 ۰۰:۵۴:۰۵
CHF/GBP 0 0.8392 0.8416 0.8392 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CHF/IDR 0 14306 14344.3 14306 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CHF/INR 0 72.799 73.08 72.799 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CHF/KRW 1224.38 1222.72 1224.38 1222.72 (0.31%) 3.84 ۰۰:۵۱:۰۶
CHF/MXN 20.052 20.052 20.052 20.052 (0.01%) 0.002 ۰۰:۲۷:۰۷
CHF/MYR 4.2542 4.2461 4.2542 4.2461 (0.37%) 0.0159 ۰۰:۵۱:۰۶
CHF/NZD 1.5896 1.5896 1.5896 1.5896 (0.03%) 0.0004 ۰۰:۲۷:۰۷
CHF/THB 31.287 31.287 31.287 31.287 (0.2%) 0.064 ۰۰:۵۱:۰۶
CHF/TWD 0 31.022 31.022 31.022 (0%) 0 ۲۹ مرداد
CHF/CLP 724.8718 724.1602 724.8718 724.1602 (0.18%) 1.3297 ۰۰:۵۱:۰۶
CHF/EGP 0 18.1563 18.1949 18.1889 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/ISK 0 126.63 126.91 126.68 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CHF/JMD 0 139.59 140.23 139.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/JOD 0 0.7223 0.7237 0.7234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/KES 0 103.42 104.33 103.59 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LBP 0 1540.43 1565.81 1565.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LKR 0 163.03 165.56 165.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LTL 0 2.9192 2.9376 2.9195 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
CHF/MAD 0 9.6101 9.887 9.8849 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NAD 0 14.7509 14.7779 14.7734 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NPR 0 114.48 115 114.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/OMR 0 0.3919 0.3926 0.3926 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PAB 0 1.0332 1.0381 1.0334 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PHP 0 54.18 54.39 54.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PKR 163.123 163.123 163.123 163.123 (0.03%) 0.051 ۰۰:۲۷:۰۷
CHF/QAR 0 3.6949 3.7017 3.7006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RON 0 4.3324 4.3504 4.3324 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CHF/RUB 0 67.144 67.883 67.144 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CHF/SAR 0 3.8057 3.816 3.8152 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/VEF 0 80906.1489 81053.6981 81020.8629 (0%) 0 ۴ تیر
CHF/XAF 0 575.73 578.35 575.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/XCD 0 2.7564 2.7615 2.7603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/UAH 0 28.2658 28.387 28.2686 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/TRY 0 0.8857 0.8925 0.8891 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/TRY 0.85 0.85 0.85 0.85 (0.05%) 0.0004 ۰۰:۴۸:۰۶
EUR/TRY 6.3366 6.3366 6.3366 6.3366 (0.07%) 0.0046 ۰۰:۵۴:۰۵
GBP/TRY 6.9312 6.9312 6.9312 6.9312 (0.03%) 0.0021 ۰۰:۳۹:۰۶
HKD/TRY 0 0.7725 0.7785 0.7756 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/TRY 0 0.0869 0.0875 0.0872 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/TRY 0 0.0549 0.0555 0.0553 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KWD/TRY 0 20.0026 20.1534 20.0755 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/TRY 0 0.3213 0.3236 0.3217 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/TRY 0 0.7217 0.7274 0.7249 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/TRY 3.6592 3.6592 3.6592 3.6592 (0.1%) 0.0036 ۰۰:۲۷:۰۶
PHP/TRY 0 0.1136 0.1145 0.1141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/TRY 0 1.6357 1.6481 1.6419 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TRY 0 0.0902 0.0908 0.0905 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/TRY 0 1.6168 1.6293 1.6233 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/TRY 0 0.6669 0.672 0.6697 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/TRY 4.1319 4.1319 4.1319 4.1319 (0.03%) 0.0014 ۰۰:۵۱:۰۶
THB/TRY 0 0.1857 0.1872 0.1864 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/TRY 0 0.1978 0.1994 0.1987 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/TRY 0 0.0399 0.0399 0.0399 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/TRY 0 0.3727 0.3767 0.3767 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SDR/TRY 0 8.4814 8.5216 8.4982 (0%) 0 ۳۱ مرداد
XAGG/TRY 0 2.8824 2.8949 2.8923 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BWP 11.107 11.107 11.107 11.107 (2.11%) 0.229 ۱۷:۱۲:۲۲
CHF/CNH 0 7.228 7.228 7.228 (0%) 0 ۱۸ مرداد
XAU/TRY 8591.31 8591.31 8591.31 8591.31 (0.14%) 11.71 ۰۰:۵۴:۰۵
CHF/LFX 0 2.088 2.094 2.0882 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CHF/RSD 0 108.12 108.24 108.12 (0%) 0 ۳۰ مرداد
XAG/TRY 98.0077 98.0077 98.0077 98.0077 (0.07%) 0.0727 ۰۰:۵۱:۰۶
CHF/SZL 14.748 14.748 15.143 15.143 (2.92%) 0.429 ۱۶:۳۳:۱۷
BTC/TRY 58496.94 58496.94 58496.94 58496.94 (1.31%) 757.86 ۰۰:۳۹:۰۶
CHF/UZS 0 7901.9 7901.9 7901.9 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/LVL 0 0.5671 0.5671 0.5671 (0%) 0 ۱۰ بهمن