شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/SEK Ask

  • نرخ فعلی:9.8413
  • بالاترین قیمت روز:9.861
  • پایین ترین قیمت روز:9.785
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.7914
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۳:۲۲
  • نرخ روز گذشته:9.7917
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0496

نمودار کندل استیک CHF/SEK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CHF/SEK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.8413 ریال20:33:22
9.8377 ریال20:15:28
9.8377 ریال20:15:27
9.8371 ریال19:54:23
9.8403 ریال19:33:24
9.847 ریال19:15:27
9.847 ریال19:15:27
9.8469 ریال18:54:23
9.8486 ریال18:36:22
9.8437 ریال18:15:30
9.8437 ریال18:15:29
9.8433 ریال17:54:22
9.8421 ریال17:36:22
9.8574 ریال17:15:25
9.8574 ریال17:15:24
9.8578 ریال16:54:22
9.8546 ریال16:33:21
9.8593 ریال16:15:26
9.8593 ریال16:15:25
9.86 ریال15:54:22
9.8596 ریال15:33:23
9.861 ریال15:15:23
9.861 ریال15:15:23
9.8527 ریال14:54:21
9.8484 ریال14:33:21
9.8415 ریال14:15:23
9.8415 ریال14:15:21
9.8478 ریال13:54:20
9.8482 ریال13:33:20
9.8429 ریال13:15:22
9.8429 ریال13:15:22
9.8364 ریال12:54:19
9.8173 ریال12:33:19
9.8118 ریال12:15:22
9.8118 ریال12:15:20
9.8298 ریال11:54:18
9.8279 ریال11:33:18
9.8151 ریال11:15:15
9.8151 ریال11:15:15
9.8166 ریال10:54:14
9.8183 ریال10:33:14
9.8185 ریال10:15:17
9.8185 ریال10:15:16
9.8096 ریال9:54:15
9.8077 ریال9:33:14
9.8054 ریال9:15:16
9.8054 ریال9:15:16
9.8103 ریال8:54:14
9.8064 ریال8:33:13
9.8022 ریال8:15:15
9.8022 ریال8:15:15
9.8038 ریال7:54:13
9.7975 ریال7:33:14
9.7954 ریال7:15:16
9.7954 ریال7:15:15
9.797 ریال6:54:14
9.7979 ریال6:33:14
9.7943 ریال6:15:16
9.7943 ریال6:15:15
9.8003 ریال5:54:14
9.7954 ریال5:33:14
9.7924 ریال5:15:16
9.7924 ریال5:15:16
9.7875 ریال4:54:13
9.7933 ریال4:33:13
9.79 ریال4:15:15
9.79 ریال4:15:14
9.789 ریال3:54:14
9.7865 ریال3:33:13
9.7922 ریال3:15:15
9.7922 ریال3:15:14
9.785 ریال2:54:13
9.7879 ریال2:33:13
9.7872 ریال2:15:15
9.7872 ریال2:15:14
9.7916 ریال1:54:12
9.7954 ریال1:33:13
9.7931 ریال1:15:13
9.7931 ریال1:15:12
9.7921 ریال0:54:12
9.7917 ریال0:33:12
9.7914 ریال0:15:14
9.7914 ریال0:15:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات