شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/RUB RTS Ask

  • نرخ فعلی:64.0179
  • بالاترین قیمت روز:64.1662
  • پایین ترین قیمت روز:64.005
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.21%
  • نرخ بازگشایی بازار:64.1423
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۱۵:۱۸
  • نرخ روز گذشته:64.1219
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.104

نمودار کندل استیک CHF/RUB RTS Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CHF/RUB RTS Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
64.0179 ریال23:15:18
64.0179 ریال23:15:18
64.0298 ریال22:54:16
64.0395 ریال22:33:16
64.0322 ریال22:15:18
64.0322 ریال22:15:17
64.035 ریال21:54:16
64.005 ریال21:33:15
64.0306 ریال21:15:17
64.0306 ریال21:15:16
64.0332 ریال20:54:16
64.0737 ریال20:36:15
64.1252 ریال20:15:17
64.1252 ریال20:15:17
64.1509 ریال19:54:16
64.0791 ریال19:36:16
64.0568 ریال19:15:18
64.0568 ریال19:15:17
64.0917 ریال18:54:16
64.0248 ریال18:33:16
64.0325 ریال18:15:18
64.0325 ریال18:15:18
64.0241 ریال17:54:16
64.0445 ریال17:33:15
64.065 ریال17:15:17
64.065 ریال17:15:17
64.0636 ریال16:54:16
64.0397 ریال16:33:15
64.068 ریال16:15:17
64.068 ریال16:15:17
64.0704 ریال15:54:16
64.1036 ریال15:33:16
64.0861 ریال15:15:17
64.0861 ریال15:15:16
64.1065 ریال14:54:16
64.0752 ریال14:33:16
64.0898 ریال14:15:18
64.0898 ریال14:15:18
64.0487 ریال13:54:16
64.0919 ریال13:33:16
64.0575 ریال13:15:17
64.0575 ریال13:15:16
64.0631 ریال12:54:15
64.0231 ریال12:33:16
64.042 ریال12:15:18
64.042 ریال12:15:17
64.0666 ریال11:54:15
64.0723 ریال11:33:15
64.124 ریال11:15:17
64.124 ریال11:15:17
64.1402 ریال10:54:15
64.1662 ریال10:33:15
64.1488 ریال0:33:15
64.1423 ریال0:15:16
64.1423 ریال0:15:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات