شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/QAR Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
فرانک سوییس / دلار 1.0143 1.0134 1.0148 1.0137 (0.07%) 0.0007 ۰۴:۱۳:۰۴
دلار / ریال قطر 3.6621 3.642 3.6621 3.642 (0%) 0 ۰۱:۴۷:۰۴
فرانک سوییس / ین ژاپن 0 110.011 110.011 110.011 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/AED 0 3.7243 3.7243 3.7243 (0%) 0 ۲۹ مهر
AED/QAR 0 0.9915 0.9916 0.9915 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/AUD 1.4768 1.4768 1.4768 1.4768 (0.41%) 0.006 ۰۳:۰۶:۰۶
AUD/QAR 0 2.6791 2.6831 2.6806 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/ARS 59.2288 59.2288 59.2288 59.2288 (0.04%) 0.0221 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/QAR 0 0.1214 0.1215 0.1214 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BBD 0 2.0683 2.0777 2.0683 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BGN 0 1.7914 1.7914 1.7914 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/BHD 0 0.3853 0.3859 0.3858 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BRL 0 4.1762 4.1762 4.1762 (0%) 0 ۲۹ مهر
BRL/QAR 0 0.8993 0.9051 0.8993 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BYN 0 2.0706 2.0802 2.071 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/CAD 0 1.3325 1.3325 1.3325 (0%) 0 ۲۹ مهر
CAD/QAR 0 2.7915 2.7939 2.7932 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PLN 0 3.8866 3.8866 3.8866 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/HUF 0 300.85 300.85 300.85 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/SGD 0 1.3818 1.3818 1.3818 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/HKD 0 7.9385 7.9385 7.9385 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/NOK 0 9.2696 9.2696 9.2696 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/ZAR 0 15.0059 15.0059 15.0059 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/TRY 0 5.9118 5.9118 5.9118 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/DKK 0 6.7878 6.7878 6.7878 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/SEK 0 9.7533 9.7533 9.7533 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/CZK 0 23.28 23.28 23.28 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/CNY 0 7.1805 7.1805 7.1805 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/EUR 0 0.9097 0.9097 0.9097 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/GBP 0 0.7857 0.7857 0.7857 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/IDR 0 14091.8 14091.8 14091.8 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/INR 0 71.892 71.892 71.892 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/KRW 0 1188.71 1188.71 1188.71 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/MXN 0 19.418 19.418 19.418 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/MYR 0 4.2432 4.2432 4.2432 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/NZD 0 1.586 1.586 1.586 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/THB 0 30.686 30.686 30.686 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/TWD 0 30.973 30.973 30.973 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/CLP 0 725.2449 725.2449 725.2449 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/EGP 0 18.1563 18.1949 18.1889 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/ISK 0 125.66 125.66 125.66 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/JMD 0 139.59 140.23 139.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/JOD 0 0.7223 0.7237 0.7234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/KES 0 103.42 104.33 103.59 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LBP 0 1540.43 1565.81 1565.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LKR 0 163.03 165.56 165.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LTL 0 2.9192 2.9376 2.9195 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
CHF/MAD 0 9.6101 9.887 9.8849 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NAD 0 14.7509 14.7779 14.7734 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NPR 0 114.48 115 114.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/OMR 0 0.3919 0.3926 0.3926 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PAB 0 1.0332 1.0381 1.0334 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PHP 0 54.18 54.39 54.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PKR 0 158.35 158.35 158.35 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/QAR 0 3.6949 3.7017 3.7006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RON 0 4.3213 4.3213 4.3213 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/RUB 0 64.667 64.667 64.667 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/SAR 0 3.8057 3.816 3.8152 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/VEF 0 80906.1489 81053.6981 81020.8629 (0%) 0 ۴ تیر
CHF/XAF 0 575.73 578.35 575.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/XCD 0 2.7564 2.7615 2.7603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/UAH 0 28.2658 28.387 28.2686 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/QAR 0 0.5318 0.532 0.5319 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/QAR 0 0.5649 0.5654 0.5654 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/QAR 0 4.0471 4.0471 4.0471 (0%) 0 ۲۷ مهر
GBP/QAR 0 4.6959 4.6959 4.6959 (0%) 0 ۲۷ مهر
HKD/QAR 0 0.4639 0.464 0.464 (0%) 0 ۲۵ مرداد
MXN/QAR 0 0.1921 0.193 0.1924 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/QAR 0 0.4333 0.4337 0.4336 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/QAR 0 2.4366 2.4449 2.4424 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/QAR 0 0.9815 0.9826 0.9823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/QAR 0 0.0541 0.0541 0.0541 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/QAR 0 0.971 0.9713 0.9711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/QAR 0 0.4003 0.4007 0.4006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/QAR 0 2.6663 2.6682 2.6674 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/QAR 0 0.1115 0.1116 0.1115 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/QAR 0 0.5989 0.6019 0.5992 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/QAR 0 0.1188 0.1189 0.1188 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/QAR 0 0.0318 0.0318 0.0318 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/QAR 0 0.2529 0.2535 0.2529 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BWP 0 10.986 10.986 10.986 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/CNH 0 7.185 7.185 7.185 (0%) 0 ۲۸ مهر
CHF/LFX 0 2.0583 2.0583 2.0583 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/RSD 0 106.74 106.74 106.74 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/SZL 0 14.9869 14.9869 14.9869 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/UZS 0 7901.9 7901.9 7901.9 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/LVL 0 0.5671 0.5671 0.5671 (0%) 0 ۱۰ بهمن