شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/PHP Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
فرانک سوییس / دلار 1.0143 1.0111 1.0148 1.0117 (0.27%) 0.0027 ۱۵:۱۹:۴۶
دلار / پزو فیلیپین 51.1 51.05 51.26 51.22 (0.22%) 0.11 ۱۵:۰۹:۱۷
فرانک سوییس / ین ژاپن 109.761 109.761 109.761 109.761 (0.23%) 0.25 ۱۳:۰۶:۱۰
CHF/AED 3.722 3.722 3.722 3.722 (0.06%) 0.0023 ۱۵:۰۶:۱۷
AED/PHP 0 14.54 14.57 14.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/AUD 1.4768 1.4768 1.4768 1.4768 (0.41%) 0.006 ۰۳:۰۶:۰۶
AUD/PHP 35.008 35.008 35.008 35.008 (0.01%) 0.005 ۰۳:۰۶:۰۶
CHF/ARS 59.2288 59.2288 59.2288 59.2288 (0.04%) 0.0221 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/PHP 0 1.78 1.79 1.78 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BBD 0 2.0683 2.0777 2.0683 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BGN 0 1.7914 1.7914 1.7914 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/BHD 0 0.3853 0.3859 0.3858 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BRL 4.1831 4.1831 4.1831 4.1831 (0.17%) 0.0069 ۰۷:۰۶:۰۷
BRL/PHP 0 13.19 13.26 13.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BYN 0 2.0706 2.0802 2.071 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/CAD 1.3256 1.3256 1.3256 1.3256 (0.52%) 0.0069 ۰۷:۰۶:۰۷
CAD/PHP 0 40.95 41.06 40.95 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PLN 3.8836 3.8836 3.8836 3.8836 (0.08%) 0.003 ۱۲:۰۶:۰۸
CHF/HUF 299.689 299.689 299.689 299.689 (0.39%) 1.161 ۱۳:۰۶:۱۰
CHF/SGD 1.3778 1.3778 1.3778 1.3778 (0.29%) 0.004 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/HKD 7.9315 7.9315 7.9315 7.9315 (0.09%) 0.007 ۱۳:۰۶:۱۰
CHF/NOK 0 9.2696 9.2696 9.2696 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/ZAR 14.8425 14.8425 14.8425 14.8425 (1.1%) 0.1634 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/TRY 5.9009 5.9009 5.9009 5.9009 (0.18%) 0.0109 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/DKK 6.7875 6.7875 6.7875 6.7875 (0%) 0.0003 ۰۹:۰۶:۰۸
CHF/SEK 9.7447 9.7447 9.7447 9.7447 (0.09%) 0.0086 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/CZK 23.227 23.227 23.227 23.227 (0.23%) 0.053 ۰۹:۰۶:۰۸
CHF/CNY 7.163 7.163 7.163 7.163 (0.24%) 0.0175 ۰۹:۰۶:۰۸
CHF/EUR 0.9087 0.9087 0.9087 0.9087 (0.11%) 0.001 ۱۱:۰۶:۰۸
CHF/GBP 0.7808 0.7808 0.7808 0.7808 (0.63%) 0.0049 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/IDR 14059.7 14059.7 14059.7 14059.7 (0.23%) 32.1 ۱۳:۰۶:۱۰
CHF/INR 71.643 71.643 71.643 71.643 (0.35%) 0.249 ۱۳:۰۶:۱۰
CHF/KRW 1186.53 1186.53 1186.53 1186.53 (0.18%) 2.18 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/MXN 0 19.418 19.418 19.418 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/MYR 4.2355 4.2355 4.2355 4.2355 (0.18%) 0.0077 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/NZD 0 1.586 1.586 1.586 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/THB 30.628 30.628 30.628 30.628 (0.19%) 0.058 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/TWD 30.902 30.902 30.902 30.902 (0.23%) 0.071 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/CLP 738.6602 738.6602 738.6602 738.6602 (1.85%) 13.4153 ۰۹:۰۶:۰۸
CHF/EGP 0 18.1563 18.1949 18.1889 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/ISK 126.17 126.17 126.17 126.17 (0.41%) 0.51 ۱۳:۰۶:۱۰
CHF/JMD 0 139.59 140.23 139.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/JOD 0 0.7223 0.7237 0.7234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/KES 0 103.42 104.33 103.59 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LBP 0 1540.43 1565.81 1565.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LKR 0 163.03 165.56 165.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LTL 0 2.9192 2.9376 2.9195 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
CHF/MAD 0 9.6101 9.887 9.8849 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NAD 0 14.7509 14.7779 14.7734 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NPR 0 114.48 115 114.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/OMR 0 0.3919 0.3926 0.3926 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PAB 0 1.0332 1.0381 1.0334 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PHP 0 54.18 54.39 54.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PKR 0 158.35 158.35 158.35 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/QAR 0 3.6949 3.7017 3.7006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RON 4.3173 4.3173 4.3173 4.3173 (0.09%) 0.004 ۱۲:۰۶:۰۸
CHF/RUB 64.395 64.395 64.395 64.395 (0.42%) 0.272 ۱۲:۰۶:۰۸
CHF/SAR 0 3.8057 3.816 3.8152 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/VEF 0 80906.1489 81053.6981 81020.8629 (0%) 0 ۴ تیر
CHF/XAF 0 575.73 578.35 575.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/XCD 0 2.7564 2.7615 2.7603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/UAH 0 28.2658 28.387 28.2686 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/PHP 0 7.7967 7.8167 7.7984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/PHP 7.6134 7.6134 7.6134 7.6134 (0.26%) 0.0199 ۰۹:۰۶:۰۸
EUR/PHP 56.889 56.889 56.889 56.889 (0.18%) 0.101 ۱۲:۰۶:۰۹
GBP/PHP 66.194 66.194 66.194 66.194 (0.28%) 0.188 ۱۲:۰۶:۰۹
HKD/PHP 0 6.8019 6.8184 6.8027 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/PHP 0 0.1911 0.1915 0.1911 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/PHP 0 0.7647 0.7666 0.7649 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/PHP 0 0.4975 0.4989 0.4978 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/PHP 0 0.4836 0.4862 0.4848 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/PHP 0 2.8178 2.8313 2.8219 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/PHP 0 6.3545 6.3725 6.3574 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/PHP 0 32.614 32.614 32.614 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/PHP 3.4718 3.4718 3.4718 3.4718 (0.44%) 0.0151 ۱۲:۰۶:۰۸
PKR/PHP 0 0.436 0.4391 0.4381 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PHP 0 14.4 14.44 14.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PHP 0 0.7935 0.7956 0.7938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/PHP 0 14.23 14.27 14.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/PHP 0 5.8719 5.8874 5.8735 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/PHP 0 39.09 39.2 39.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/PHP 0 1.6347 1.6392 1.6347 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/PHP 0 8.79 8.83 8.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/PHP 0 1.742 1.7465 1.7424 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/PHP 0 0.46 0.47 0.47 (0%) 0 ۱۵ تیر
CHF/BWP 11.014 11.014 11.014 11.014 (0.25%) 0.028 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/CNH 7.179 7.179 7.179 7.179 (0.08%) 0.006 ۰۹:۰۶:۰۸
CNH/PHP 7.2329 7.2329 7.2329 7.2329 (0.18%) 0.0127 ۰۹:۰۶:۰۸
CHF/LFX 2.0529 2.0529 2.0529 2.0529 (0.26%) 0.0054 ۱۳:۰۶:۱۰
CHF/RSD 106.77 106.77 106.77 106.77 (0.03%) 0.03 ۱۲:۰۶:۰۸
CHF/SZL 14.8279 14.8279 14.8279 14.8279 (1.07%) 0.159 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/UZS 0 7901.9 7901.9 7901.9 (0%) 0 ۱۰ بهمن
QAR/PHP 0 14.6632 14.6991 14.6656 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LVL 0 0.5671 0.5671 0.5671 (0%) 0 ۱۰ بهمن