شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/NZD Ask

  • نرخ فعلی:1.5801
  • بالاترین قیمت روز:1.5887
  • پایین ترین قیمت روز:1.5801
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5883
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۳:۱۳
  • نرخ روز گذشته:1.5893
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0092

نمودار کندل استیک CHF/NZD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CHF/NZD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5801 ریال16:33:13
1.5819 ریال16:15:15
1.5819 ریال16:15:14
1.5811 ریال15:54:13
1.5826 ریال15:33:15
1.5828 ریال15:15:17
1.5828 ریال15:15:16
1.5846 ریال14:54:15
1.5848 ریال14:33:14
1.5852 ریال14:15:16
1.5852 ریال14:15:15
1.5841 ریال13:54:14
1.5832 ریال13:33:15
1.5834 ریال12:54:14
1.5859 ریال12:33:14
1.5837 ریال12:15:16
1.5837 ریال12:15:15
1.5833 ریال11:54:14
1.5838 ریال11:33:14
1.5836 ریال11:15:15
1.5836 ریال11:15:15
1.5832 ریال10:33:12
1.5826 ریال10:15:13
1.5826 ریال10:15:12
1.5825 ریال9:54:12
1.5836 ریال9:33:11
1.5841 ریال9:15:13
1.5841 ریال9:15:13
1.5833 ریال8:54:12
1.5836 ریال8:33:12
1.5833 ریال8:15:13
1.5833 ریال8:15:13
1.5831 ریال7:54:11
1.5828 ریال7:33:11
1.5827 ریال7:15:12
1.5827 ریال7:15:12
1.5832 ریال6:54:12
1.5823 ریال6:33:11
1.5835 ریال6:15:15
1.5835 ریال6:15:14
1.5838 ریال5:54:13
1.5828 ریال5:33:12
1.5826 ریال5:15:15
1.5826 ریال5:15:14
1.5832 ریال4:54:12
1.584 ریال4:15:13
1.584 ریال4:15:12
1.5858 ریال3:54:12
1.5859 ریال3:33:12
1.5858 ریال3:15:18
1.5858 ریال3:15:18
1.5868 ریال2:54:12
1.5877 ریال2:33:14
1.5867 ریال2:15:14
1.5867 ریال2:15:14
1.5866 ریال1:54:12
1.5863 ریال1:33:12
1.5874 ریال1:15:13
1.5874 ریال1:15:13
1.5887 ریال0:54:12
1.5886 ریال0:33:14
1.5883 ریال0:15:15
1.5883 ریال0:15:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات