شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/NOK Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرون نروژ 9.1387 9.1232 9.1632 9.1445 (0.07%) 0.0063 ۲۳:۰۵:۲۱
فرانک سوییس / دلار 1.0143 1.0109 1.0148 1.0113 (0.31%) 0.0031 ۲۳:۰۵:۲۰
فرانک سوییس / ین ژاپن 109.761 109.761 109.761 109.761 (0.23%) 0.25 ۱۳:۰۶:۱۰
CHF/AED 3.722 3.722 3.722 3.722 (0.06%) 0.0023 ۱۵:۰۶:۱۷
AED/NOK 0 2.4932 2.4932 2.4932 (0%) 0 ۲۹ مهر
AUD/NOK 6.27 6.27 6.27 6.27 (0.09%) 0.0056 ۰۳:۰۶:۰۶
CHF/AUD 1.4768 1.4768 1.4768 1.4768 (0.41%) 0.006 ۰۳:۰۶:۰۶
CHF/ARS 59.2288 59.2288 59.2288 59.2288 (0.04%) 0.0221 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/NOK 0 0.2801 0.2805 0.2802 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BBD 0 2.0683 2.0777 2.0683 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BGN 0 1.7914 1.7914 1.7914 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/BHD 0 0.3853 0.3859 0.3858 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BRL 4.1831 4.1831 4.1831 4.1831 (0.17%) 0.0069 ۰۷:۰۶:۰۷
BRL/NOK 0 2.0743 2.0894 2.0745 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BYN 0 2.0706 2.0802 2.071 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/NOK 6.9783 6.9783 6.9783 6.9783 (0.11%) 0.0076 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/CAD 1.3256 1.3256 1.3256 1.3256 (0.52%) 0.0069 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/PLN 3.8836 3.8836 3.8836 3.8836 (0.08%) 0.003 ۱۲:۰۶:۰۸
CHF/HUF 299.689 299.689 299.689 299.689 (0.39%) 1.161 ۱۳:۰۶:۱۰
CHF/SGD 1.3778 1.3778 1.3778 1.3778 (0.29%) 0.004 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/HKD 7.9315 7.9315 7.9315 7.9315 (0.09%) 0.007 ۱۳:۰۶:۱۰
CHF/NOK 0 9.2696 9.2696 9.2696 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/ZAR 14.8425 14.8425 14.8425 14.8425 (1.1%) 0.1634 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/TRY 5.9009 5.9009 5.9009 5.9009 (0.18%) 0.0109 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/DKK 6.7875 6.7875 6.7875 6.7875 (0%) 0.0003 ۰۹:۰۶:۰۸
CHF/SEK 9.7447 9.7447 9.7447 9.7447 (0.09%) 0.0086 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/CZK 23.227 23.227 23.227 23.227 (0.23%) 0.053 ۰۹:۰۶:۰۸
CHF/CNY 7.163 7.163 7.163 7.163 (0.24%) 0.0175 ۰۹:۰۶:۰۸
CHF/EUR 0.9087 0.9087 0.9087 0.9087 (0.11%) 0.001 ۱۱:۰۶:۰۸
CHF/GBP 0.7808 0.7808 0.7808 0.7808 (0.63%) 0.0049 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/IDR 14059.7 14059.7 14059.7 14059.7 (0.23%) 32.1 ۱۳:۰۶:۱۰
CHF/INR 71.643 71.643 71.643 71.643 (0.35%) 0.249 ۱۳:۰۶:۱۰
CHF/KRW 1186.53 1186.53 1186.53 1186.53 (0.18%) 2.18 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/MXN 0 19.418 19.418 19.418 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/MYR 4.2355 4.2355 4.2355 4.2355 (0.18%) 0.0077 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/NZD 0 1.586 1.586 1.586 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/THB 30.628 30.628 30.628 30.628 (0.19%) 0.058 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/TWD 30.902 30.902 30.902 30.902 (0.23%) 0.071 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/CLP 738.6602 738.6602 738.6602 738.6602 (1.85%) 13.4153 ۰۹:۰۶:۰۸
CHF/EGP 0 18.1563 18.1949 18.1889 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/ISK 126.17 126.17 126.17 126.17 (0.41%) 0.51 ۱۳:۰۶:۱۰
CHF/JMD 0 139.59 140.23 139.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/JOD 0 0.7223 0.7237 0.7234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/KES 0 103.42 104.33 103.59 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LBP 0 1540.43 1565.81 1565.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LKR 0 163.03 165.56 165.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LTL 0 2.9192 2.9376 2.9195 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
CHF/MAD 0 9.6101 9.887 9.8849 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NAD 0 14.7509 14.7779 14.7734 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NPR 0 114.48 115 114.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/OMR 0 0.3919 0.3926 0.3926 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PAB 0 1.0332 1.0381 1.0334 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PHP 0 54.18 54.39 54.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PKR 0 158.35 158.35 158.35 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/QAR 0 3.6949 3.7017 3.7006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RON 4.3173 4.3173 4.3173 4.3173 (0.09%) 0.004 ۱۲:۰۶:۰۸
CHF/RUB 64.395 64.395 64.395 64.395 (0.42%) 0.272 ۱۲:۰۶:۰۸
CHF/SAR 0 3.8057 3.816 3.8152 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/VEF 0 80906.1489 81053.6981 81020.8629 (0%) 0 ۴ تیر
CHF/XAF 0 575.73 578.35 575.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/XCD 0 2.7564 2.7615 2.7603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/UAH 0 28.2658 28.387 28.2686 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/NOK 0 1.2269 1.2284 1.227 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NOK 1.3627 1.3627 1.3627 1.3627 (0.32%) 0.0043 ۰۹:۰۶:۰۸
EUR/NOK 0 10.1953 10.1953 10.1953 (0%) 0 ۲۹ مهر
GBP/NOK 0 11.8549 11.8549 11.8549 (0%) 0 ۲۹ مهر
HKD/NOK 0 1.0702 1.0716 1.0703 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NOK 0 0.1203 0.1205 0.1203 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/NOK 0.084 0.084 0.084 0.084 (0.36%) 0.0003 ۱۳:۰۶:۱۰
MXN/NOK 0 0.4434 0.4456 0.444 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NOK 0 0.9479 0.9479 0.9479 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/NOK 0 0.6178 0.6178 0.6178 (0%) 0 ۲۹ مهر
NZD/NOK 0 5.8431 5.8431 5.8431 (0%) 0 ۲۹ مهر
PHP/NOK 0 0.1573 0.1576 0.1574 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NOK 0 2.3823 2.3823 2.3823 (0%) 0 ۲۹ مهر
RUB/NOK 0 0.1249 0.125 0.1249 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/NOK 0 2.2399 2.243 2.2401 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/NOK 0 6.7045 6.7045 6.7045 (0%) 0 ۲۹ مهر
THB/NOK 0 0.2572 0.2576 0.2572 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/NOK 0 1.382 1.3899 1.3823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/NOK 0 0.2741 0.2745 0.2741 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/NOK 0 0.07 0.0701 0.07 (0%) 0 ۱۶ تیر
CHF/BWP 11.014 11.014 11.014 11.014 (0.25%) 0.028 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/CNH 7.179 7.179 7.179 7.179 (0.08%) 0.006 ۰۹:۰۶:۰۸
CZK/NOK 0.3978 0.3978 0.3978 0.3978 (0.08%) 0.0003 ۰۹:۰۶:۰۸
CHF/LFX 2.0529 2.0529 2.0529 2.0529 (0.26%) 0.0054 ۱۳:۰۶:۱۰
ISK/NOK 0.0731 0.0731 0.0731 0.0731 (0.55%) 0.0004 ۱۳:۰۶:۱۰
CHF/RSD 106.77 106.77 106.77 106.77 (0.03%) 0.03 ۱۲:۰۶:۰۸
CHF/SZL 14.8279 14.8279 14.8279 14.8279 (1.07%) 0.159 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/UZS 0 7901.9 7901.9 7901.9 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/LVL 0 0.5671 0.5671 0.5671 (0%) 0 ۱۰ بهمن