شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/NOK Ask

  • نرخ فعلی:9.3097
  • بالاترین قیمت روز:9.3097
  • پایین ترین قیمت روز:9.2769
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.2951
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۴:۲۰
  • نرخ روز گذشته:9.2974
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0123

نمودار کندل استیک CHF/NOK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CHF/NOK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.3097 ریال11:54:20
9.2988 ریال11:33:19
9.3005 ریال11:15:17
9.3005 ریال11:15:16
9.3063 ریال10:54:14
9.2922 ریال10:33:14
9.2916 ریال10:15:18
9.2916 ریال10:15:18
9.2953 ریال9:54:14
9.2942 ریال9:33:15
9.2935 ریال9:15:19
9.2935 ریال9:15:18
9.2996 ریال8:54:14
9.298 ریال8:33:15
9.2986 ریال8:15:21
9.2986 ریال8:15:19
9.2978 ریال7:54:14
9.3017 ریال7:33:16
9.2981 ریال7:15:18
9.2981 ریال7:15:18
9.2978 ریال6:33:14
9.2964 ریال6:15:19
9.2964 ریال6:15:17
9.2901 ریال5:54:15
9.2823 ریال5:33:15
9.2842 ریال5:15:17
9.2842 ریال5:15:17
9.2873 ریال4:54:14
9.29 ریال4:33:13
9.2841 ریال4:15:17
9.2841 ریال4:15:16
9.2835 ریال3:54:15
9.2815 ریال3:33:13
9.2807 ریال3:15:15
9.2807 ریال3:15:15
9.2861 ریال2:54:13
9.2835 ریال2:33:13
9.2795 ریال2:15:16
9.2795 ریال2:15:15
9.2871 ریال1:54:13
9.2769 ریال1:33:13
9.2795 ریال1:15:14
9.2795 ریال1:15:14
9.2852 ریال0:54:13
9.2897 ریال0:33:12
9.2951 ریال0:15:15
9.2951 ریال0:15:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات