شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/MXN Ask

  • نرخ فعلی:19.5119
  • بالاترین قیمت روز:19.5119
  • پایین ترین قیمت روز:19.4505
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.25%
  • نرخ بازگشایی بازار:19.4721
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۵۴:۱۳
  • نرخ روز گذشته:19.4751
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0368

نمودار کندل استیک CHF/MXN Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CHF/MXN Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
19.5119 ریال7:54:13
19.5025 ریال7:33:14
19.4931 ریال7:15:16
19.4931 ریال7:15:16
19.4908 ریال6:54:14
19.4966 ریال6:33:14
19.4981 ریال6:15:17
19.4981 ریال6:15:16
19.4912 ریال5:54:14
19.4898 ریال5:33:15
19.4752 ریال5:15:17
19.4752 ریال5:15:17
19.4697 ریال4:54:14
19.4671 ریال4:33:14
19.4725 ریال4:15:16
19.4725 ریال4:15:15
19.47 ریال3:54:14
19.4635 ریال3:33:13
19.4868 ریال3:15:15
19.4868 ریال3:15:15
19.4819 ریال2:54:13
19.4639 ریال2:33:13
19.4619 ریال2:15:15
19.4619 ریال2:15:15
19.4658 ریال1:54:13
19.4594 ریال1:33:14
19.4637 ریال1:15:14
19.4637 ریال1:15:13
19.4582 ریال0:54:12
19.4505 ریال0:33:12
19.4721 ریال0:15:15
19.4721 ریال0:15:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات