کالایاب
شاخص یاب

CHF/MAD Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
فرانک سوییس / دلار 1.0224 1.019 1.0228 1.0193 (0.29%) 0.003 ۲۰:۲۴:۲۱
دلار / درهم مراکش 9.6095 9.6074 9.6204 9.6119 (0.01%) 0.0005 ۲۰:۲۴:۲۱
فرانک سوییس / ین ژاپن 108.657 108.516 108.714 108.516 (0.09%) 0.102 ۱۸:۳۰:۳۱
CHF/AED 3.7547 3.7494 3.7547 3.7494 (0.06%) 0.0022 ۱۶:۴۲:۲۱
AED/MAD 0 2.5768 2.6489 2.6486 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/AUD 1.5085 1.4997 1.5085 1.4997 (0.48%) 0.0072 ۱۸:۱۵:۲۶
AUD/MAD 6.5115 6.5085 6.5234 6.5234 (0.19%) 0.0124 ۱۸:۱۵:۲۶
CHF/ARS 55.9538 55.7168 55.9538 55.7168 (0.79%) 0.4395 ۱۸:۱۵:۲۶
ARS/MAD 0 0.3156 0.3245 0.3245 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BBD 0 2.0683 2.0777 2.0683 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BGN 0 1.7914 1.7914 1.7914 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/BHD 0 0.3853 0.3859 0.3858 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BRL 4.1347 4.1347 4.1347 4.1347 (0.3%) 0.0125 ۱۵:۳۶:۲۱
BRL/MAD 0 2.3371 2.4177 2.4022 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BYN 0 2.0706 2.0802 2.071 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/CAD 1.3568 1.3568 1.3568 1.3568 (0.32%) 0.0043 ۱۵:۳۶:۲۱
CAD/MAD 0 7.2579 7.4635 7.4612 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PLN 4.0135 3.9926 4.0135 3.9926 (0.55%) 0.022 ۱۸:۳۰:۳۱
CHF/HUF 301.331 300.576 301.331 300.576 (0.3%) 0.914 ۱۸:۳۰:۳۱
CHF/SGD 1.4164 1.4116 1.4164 1.4116 (0.3%) 0.0043 ۱۶:۴۲:۲۲
CHF/HKD 8.0183 7.993 8.0183 7.993 (0.26%) 0.0204 ۱۸:۳۰:۳۱
CHF/NOK 9.1886 9.1172 9.1886 9.1172 (0.72%) 0.0657 ۲۰:۲۱:۲۶
CHF/ZAR 15.7042 15.4963 15.7042 15.4963 (1.13%) 0.1746 ۱۶:۴۲:۲۲
CHF/TRY 5.8557 5.8285 5.8568 5.8285 (0.41%) 0.0239 ۱۶:۴۲:۲۱
CHF/DKK 6.8659 6.8446 6.8659 6.8446 (0.32%) 0.0217 ۱۸:۳۶:۲۴
CHF/SEK 9.9037 9.8349 9.9039 9.8349 (0.73%) 0.0717 ۱۶:۴۲:۲۲
CHF/CZK 23.747 23.683 23.747 23.683 (0.28%) 0.067 ۱۸:۳۶:۲۴
CHF/CNY 7.2095 7.1986 7.2117 7.1992 (0.01%) 0.0007 ۱۸:۳۶:۲۴
CHF/EUR 0.9213 0.9188 0.9213 0.9188 (0.23%) 0.0021 ۱۸:۵۴:۲۲
CHF/GBP 0.8416 0.8416 0.8416 0.8416 (0.14%) 0.0012 ۱۵:۳۶:۲۱
CHF/IDR 14344.3 14308.3 14344.3 14308.3 (0.21%) 29.7 ۱۸:۳۰:۳۱
CHF/INR 73.08 72.851 73.08 72.851 (0.3%) 0.215 ۱۸:۳۰:۳۱
CHF/KRW 1234.08 1225.46 1234.41 1226.56 (0.47%) 5.77 ۱۶:۱۲:۱۹
CHF/MXN 20.187 20.05 20.187 20.05 (0.6%) 0.12 ۲۰:۲۱:۲۶
CHF/MYR 4.272 4.2607 4.2729 4.262 (0.1%) 0.0044 ۱۶:۱۲:۱۹
CHF/NZD 1.593 1.5892 1.5936 1.5892 (0.14%) 0.0023 ۲۰:۲۱:۲۶
CHF/THB 31.437 31.401 31.449 31.401 (0.08%) 0.025 ۱۶:۴۲:۲۱
CHF/TWD 0 31.022 31.022 31.022 (0%) 0 ۲۹ مرداد
CHF/CLP 726.2883 722.8305 726.2883 722.8305 (0.3%) 2.1885 ۱۸:۳۶:۲۴
CHF/EGP 0 18.1563 18.1949 18.1889 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/ISK 126.91 126.63 126.91 126.73 (0.06%) 0.08 ۱۸:۳۰:۳۱
CHF/JMD 0 139.59 140.23 139.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/JOD 0 0.7223 0.7237 0.7234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/KES 0 103.42 104.33 103.59 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LBP 0 1540.43 1565.81 1565.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LKR 0 163.03 165.56 165.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LTL 0 2.9192 2.9376 2.9195 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
CHF/MAD 0 9.6101 9.887 9.8849 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NAD 0 14.7509 14.7779 14.7734 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NPR 0 114.48 115 114.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/OMR 0 0.3919 0.3926 0.3926 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PAB 0 1.0332 1.0381 1.0334 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PHP 0 54.18 54.39 54.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PKR 163.555 163.174 163.628 163.174 (0.2%) 0.322 ۲۰:۲۱:۲۶
CHF/QAR 0 3.6949 3.7017 3.7006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RON 4.3504 4.3324 4.3504 4.3324 (0.45%) 0.0196 ۱۸:۳۰:۳۱
CHF/RUB 67.883 67.144 67.883 67.144 (1.35%) 0.908 ۱۸:۳۰:۳۱
CHF/SAR 0 3.8057 3.816 3.8152 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/VEF 0 80906.1489 81053.6981 81020.8629 (0%) 0 ۴ تیر
CHF/XAF 0 575.73 578.35 575.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/XCD 0 2.7564 2.7615 2.7603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/UAH 0 28.2658 28.387 28.2686 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/MAD 0 1.3822 1.4211 1.4207 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/MAD 0 1.4685 1.5102 1.5102 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/MAD 10.36 10.36 10.362 10.362 (0.04%) 0.004 ۱۸:۵۴:۲۳
GBP/MAD 11.344 11.344 11.344 11.344 (0.19%) 0.022 ۱۵:۳۶:۲۱
HKD/MAD 0 1.2058 1.2395 1.2394 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MAD 0 0.1356 0.1394 0.1393 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/MAD 0 0.4994 0.5155 0.514 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/MAD 0 1.1261 1.1586 1.1582 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/MAD 0 6.3368 6.5289 6.5241 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MAD 0 0.1772 0.1823 0.1823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/MAD 0 2.5514 2.6248 2.6236 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/MAD 0 0.1407 0.1446 0.1446 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/MAD 0 2.5235 2.5943 2.5939 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/MAD 0 1.0403 1.0704 1.0701 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/MAD 0 6.9315 7.1269 7.1252 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MAD 0 0.2896 0.298 0.2978 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/MAD 0 1.559 1.6078 1.6006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/MAD 0 0.3088 0.3175 0.3175 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/MAD 0 0.0825 0.0833 0.0825 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/MAD 0.6073 0.6073 0.6113 0.6113 (0.69%) 0.0042 ۲۰:۲۱:۲۶
CHF/BWP 11.107 11.107 11.107 11.107 (2.11%) 0.229 ۱۷:۱۲:۲۲
CHF/CNH 0 7.228 7.228 7.228 (0%) 0 ۱۸ مرداد
CHF/LFX 2.094 2.088 2.094 2.088 (0.25%) 0.0053 ۱۸:۳۰:۳۱
CHF/RSD 108.24 108.12 108.24 108.12 (0.21%) 0.23 ۱۸:۳۰:۳۱
CHF/SZL 14.748 14.748 15.143 15.143 (2.92%) 0.429 ۱۶:۳۳:۱۷
CHF/UZS 0 7901.9 7901.9 7901.9 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/LVL 0 0.5671 0.5671 0.5671 (0%) 0 ۱۰ بهمن