شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/MAD Ask

  • نرخ فعلی:9.7839
  • بالاترین قیمت روز:9.8032
  • پایین ترین قیمت روز:9.7764
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.7976
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۴۲:۳۶
  • نرخ روز گذشته:9.7945
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0106

نمودار کندل استیک CHF/MAD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CHF/MAD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.7839 ریال19:42:36
9.7836 ریال19:21:36
9.7764 ریال18:56:34
9.7769 ریال18:42:35
9.7784 ریال18:21:38
9.7813 ریال17:56:41
9.7899 ریال17:42:36
9.7909 ریال17:21:39
9.7879 ریال16:56:39
9.7963 ریال16:42:40
9.7973 ریال16:21:37
9.7968 ریال15:56:46
9.7985 ریال15:42:40
9.7984 ریال15:21:41
9.7995 ریال14:56:42
9.7945 ریال14:42:34
9.794 ریال14:21:46
9.7911 ریال13:56:30
9.7943 ریال13:42:31
9.7898 ریال13:21:31
9.788 ریال12:56:36
9.795 ریال12:42:26
9.796 ریال12:21:25
9.7896 ریال11:56:28
9.7944 ریال11:42:25
9.7943 ریال11:21:27
9.7993 ریال10:56:24
9.7991 ریال10:42:26
9.7897 ریال10:21:22
9.792 ریال9:56:20
9.7894 ریال9:42:20
9.7991 ریال9:21:19
9.7925 ریال8:56:17
9.7982 ریال8:42:18
9.7922 ریال8:21:17
9.7999 ریال7:56:17
9.7887 ریال7:42:18
9.789 ریال7:21:17
9.8016 ریال6:56:16
9.7934 ریال6:43:39
9.7959 ریال6:21:19
9.7946 ریال5:56:20
9.7968 ریال5:42:18
9.7884 ریال5:21:17
9.8031 ریال4:56:16
9.7934 ریال4:42:17
9.7968 ریال4:21:16
9.7949 ریال3:56:17
9.8011 ریال3:42:16
9.7966 ریال3:21:16
9.7928 ریال2:56:16
9.7872 ریال2:42:17
9.7942 ریال2:21:16
9.793 ریال1:42:17
9.7943 ریال1:21:17
9.8032 ریال0:56:16
9.8018 ریال0:42:16
9.7976 ریال0:21:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات