کالایاب
شاخص یاب

CHF/KRW Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / ون کره جنوبی 1208.76 1199.73 1209.6 1201.64 (0.58%) 6.95 ۲۰:۴۲:۲۳
فرانک سوییس / دلار 1.0224 1.0188 1.0228 1.0195 (0.27%) 0.0028 ۲۰:۴۲:۲۲
فرانک سوییس / ین ژاپن 108.657 108.516 108.714 108.516 (0.09%) 0.102 ۱۸:۳۰:۳۱
CHF/AED 3.7547 3.7459 3.7547 3.7459 (0.03%) 0.0013 ۲۰:۳۹:۲۴
AED/KRW 0 304.21 304.69 304.69 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/KRW 818.41 814.05 818.92 817.01 (0.13%) 1.06 ۱۸:۱۵:۲۶
CHF/AUD 1.5085 1.4997 1.5085 1.4997 (0.48%) 0.0072 ۱۸:۱۵:۲۶
CHF/ARS 55.9538 55.7168 55.9538 55.7168 (0.79%) 0.4395 ۱۸:۱۵:۲۶
ARS/KRW 0 37.25 37.33 37.32 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BBD 0 2.0683 2.0777 2.0683 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BGN 0 1.7914 1.7914 1.7914 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/BHD 0 0.3853 0.3859 0.3858 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BRL 4.1347 4.1037 4.1347 4.1037 (0.45%) 0.0185 ۲۰:۳۶:۲۵
BRL/KRW 296.404 296.404 297.367 297.367 (0.01%) 0.018 ۲۰:۳۶:۲۵
CHF/BYN 0 2.0706 2.0802 2.071 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/KRW 903.45 903.45 905.6 905.6 (0%) 0.03 ۲۰:۳۶:۲۵
CHF/CAD 1.3568 1.3532 1.3568 1.3532 (0.58%) 0.0079 ۲۰:۳۶:۲۵
CHF/PLN 4.0135 3.9926 4.0135 3.9926 (0.55%) 0.022 ۱۸:۳۰:۳۱
CHF/HUF 301.331 300.576 301.331 300.576 (0.3%) 0.914 ۱۸:۳۰:۳۱
CHF/SGD 1.4164 1.4087 1.4164 1.4087 (0.51%) 0.0072 ۲۰:۳۹:۲۴
CHF/HKD 8.0183 7.993 8.0183 7.993 (0.26%) 0.0204 ۱۸:۳۰:۳۱
CHF/NOK 9.1886 9.1172 9.1886 9.1172 (0.72%) 0.0657 ۲۰:۲۱:۲۶
CHF/ZAR 15.7042 15.4963 15.7042 15.4973 (1.12%) 0.1736 ۲۰:۳۹:۲۴
CHF/TRY 5.8557 5.8201 5.8568 5.8201 (0.55%) 0.0323 ۲۰:۳۹:۲۴
CHF/DKK 6.8659 6.8446 6.8659 6.8446 (0.32%) 0.0217 ۱۸:۳۶:۲۴
CHF/SEK 9.9037 9.8007 9.9039 9.8007 (1.08%) 0.1059 ۲۰:۳۹:۲۴
CHF/CZK 23.747 23.683 23.747 23.683 (0.28%) 0.067 ۱۸:۳۶:۲۴
CHF/CNY 7.2095 7.1986 7.2117 7.1992 (0.01%) 0.0007 ۱۸:۳۶:۲۴
CHF/EUR 0.9213 0.9188 0.9213 0.9188 (0.23%) 0.0021 ۱۸:۵۴:۲۲
CHF/GBP 0.8416 0.8392 0.8416 0.8392 (0.14%) 0.0012 ۲۰:۳۶:۲۵
CHF/IDR 14344.3 14308.3 14344.3 14308.3 (0.21%) 29.7 ۱۸:۳۰:۳۱
CHF/INR 73.08 72.851 73.08 72.851 (0.3%) 0.215 ۱۸:۳۰:۳۱
CHF/KRW 1234.08 1225.46 1234.41 1226.56 (0.47%) 5.77 ۱۶:۱۲:۱۹
CHF/MXN 20.187 20.05 20.187 20.05 (0.6%) 0.12 ۲۰:۲۱:۲۶
CHF/MYR 4.272 4.2607 4.2729 4.262 (0.1%) 0.0044 ۱۶:۱۲:۱۹
CHF/NZD 1.593 1.5892 1.5936 1.5892 (0.14%) 0.0023 ۲۰:۲۱:۲۶
CHF/THB 31.437 31.344 31.449 31.344 (0.26%) 0.082 ۲۰:۳۹:۲۴
CHF/TWD 0 31.022 31.022 31.022 (0%) 0 ۲۹ مرداد
CHF/CLP 726.2883 722.8305 726.2883 722.8305 (0.3%) 2.1885 ۱۸:۳۶:۲۴
CHF/EGP 0 18.1563 18.1949 18.1889 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/ISK 126.91 126.63 126.91 126.73 (0.06%) 0.08 ۱۸:۳۰:۳۱
CHF/JMD 0 139.59 140.23 139.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/JOD 0 0.7223 0.7237 0.7234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/KES 0 103.42 104.33 103.59 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LBP 0 1540.43 1565.81 1565.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LKR 0 163.03 165.56 165.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LTL 0 2.9192 2.9376 2.9195 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
CHF/MAD 0 9.6101 9.887 9.8849 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NAD 0 14.7509 14.7779 14.7734 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NPR 0 114.48 115 114.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/OMR 0 0.3919 0.3926 0.3926 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PAB 0 1.0332 1.0381 1.0334 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PHP 0 54.18 54.39 54.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PKR 163.555 163.174 163.628 163.174 (0.2%) 0.322 ۲۰:۲۱:۲۶
CHF/QAR 0 3.6949 3.7017 3.7006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RON 4.3504 4.3324 4.3504 4.3324 (0.45%) 0.0196 ۱۸:۳۰:۳۱
CHF/RUB 67.883 67.144 67.883 67.144 (1.35%) 0.908 ۱۸:۳۰:۳۱
CHF/SAR 0 3.8057 3.816 3.8152 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/VEF 0 80906.1489 81053.6981 81020.8629 (0%) 0 ۴ تیر
CHF/XAF 0 575.73 578.35 575.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/XCD 0 2.7564 2.7615 2.7603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/UAH 0 28.2658 28.387 28.2686 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CLP/KRW 0 1.6801 1.6855 1.6855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/KRW 170.62 169.93 170.62 170.3 (0.44%) 0.75 ۱۸:۳۶:۲۴
DKK/KRW 0 173.34 173.73 173.73 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/KRW 1339.1 1330.5 1339.1 1334 (0.39%) 5.2 ۱۸:۵۴:۲۳
GBP/KRW 1456.9 1456.9 1459.4 1459.4 (0.53%) 7.7 ۲۰:۳۶:۲۵
HKD/KRW 153.58 153.19 153.58 153.3 (0.38%) 0.58 ۱۸:۳۰:۳۱
HUF/KRW 0 3.9967 4.0049 4.0049 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/KRW 8.428 8.428 8.451 8.451 (0.13%) 0.011 ۱۸:۳۰:۳۱
INR/KRW 16.85 16.789 16.85 16.824 (0.28%) 0.047 ۱۸:۳۰:۳۱
ISK/KRW 0 10.4089 10.4345 10.4345 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/KRW 11.3346 11.281 11.3346 11.2948 (0.49%) 0.0558 ۱۸:۳۰:۳۱
MYR/KRW 288.22 287.4 288.22 287.66 (0.34%) 0.98 ۱۶:۱۲:۱۹
NZD/KRW 774.3 769.25 774.99 770.57 (0.52%) 4.04 ۱۶:۱۲:۱۹
SGD/KRW 871.61 866.59 871.61 868.8 (0.3%) 2.59 ۱۶:۱۲:۱۹
THB/KRW 39.24 38.959 39.24 39.038 (0.47%) 0.184 ۱۶:۱۲:۱۹
TWD/KRW 38.464 38.295 38.464 38.307 (0.43%) 0.164 ۱۶:۱۲:۱۹
ZAR/KRW 78.6082 78.1716 78.9315 78.9315 (0.41%) 0.3236 ۱۶:۱۲:۱۹
MXN/KRW 0 58.94 59.23 59.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/KRW 0 132.94 133.26 133.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/KRW 0 20.92 20.98 20.98 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/KRW 0 9.12 9.18 9.18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/KRW 0 301.2 301.82 301.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/KRW 18.107 18.038 18.238 18.238 (0.68%) 0.123 ۱۶:۱۲:۱۹
SAR/KRW 0 297.76 298.42 298.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/KRW 0 122.79 123.1 123.1 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/KRW 0 183.79 184.68 184.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/KRW 0 0.46 0.46 0.46 (0%) 0 ۲۳ مرداد
CHF/BWP 11.107 11.107 11.107 11.107 (2.11%) 0.229 ۱۷:۱۲:۲۲
CHF/CNH 0 7.228 7.228 7.228 (0%) 0 ۱۸ مرداد
CNH/KRW 0 171.5 171.5 171.5 (0%) 0 ۱۸ مرداد
XAU/KRW 18202.3 18015.15 18202.3 18080.07 (0.59%) 107.44 ۱۸:۵۴:۲۳
CHF/LFX 2.094 2.088 2.094 2.088 (0.25%) 0.0053 ۱۸:۳۰:۳۱
XAG/KRW 207.49 204.67 207.49 205.74 (0.39%) 0.81 ۱۶:۱۲:۱۹
CHF/RSD 108.24 108.12 108.24 108.12 (0.21%) 0.23 ۱۸:۳۰:۳۱
CHF/SZL 14.748 14.748 15.143 15.143 (2.92%) 0.429 ۱۶:۳۳:۱۷
CHF/UZS 0 7901.9 7901.9 7901.9 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/LVL 0 0.5671 0.5671 0.5671 (0%) 0 ۱۰ بهمن