شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوییس / ین ژاپن

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / ین ژاپن 108.44 108.34 108.51 108.34 (0.12%) 0.13 ۰۱:۴۵:۰۷
فرانک سوییس / دلار 1.0161 1.0153 1.0163 1.0156 (0.02%) 0.0002 ۰۱:۴۷:۰۴
دلار / ین ژاپن 0 108.68 108.68 108.68 (0%) 0 ۲۸ مهر
یورو / ین ژاپن 0 121.042 121.042 121.042 (0%) 0 ۲۷ مهر
دلار استرالیا / ین ژاپن 0 74.301 74.301 74.301 (0%) 0 ۲۷ مهر
پوند / ین ژاپن 0 140.663 140.663 140.663 (0%) 0 ۲۷ مهر
فرانک سوییس / ین ژاپن 0 110.011 110.011 110.011 (0%) 0 ۲۶ مهر
دلار کانادا / ین ژاپن 0 82.558 82.558 82.558 (0%) 0 ۲۷ مهر
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 0 69.251 69.251 69.251 (0%) 0 ۲۶ مهر
AED/JPY 0 29.586 29.586 29.586 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/AED 0 3.7224 3.7224 3.7224 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/AUD 0 1.4807 1.4807 1.4807 (0%) 0 ۲۷ مهر
ARS/JPY 0 1.86 1.86 1.86 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/ARS 0 59.1993 59.1993 59.1993 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/BBD 0 2.0683 2.0777 2.0683 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BGN 0 1.7914 1.7914 1.7914 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/BHD 0 0.3853 0.3859 0.3858 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/JPY 0 26.349 26.349 26.349 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/BRL 0 4.1761 4.1761 4.1761 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/BYN 0 2.0706 2.0802 2.071 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/CAD 0 1.3328 1.3328 1.3328 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/PLN 0 3.8902 3.8902 3.8902 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/HUF 0 300.85 300.85 300.85 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/SGD 0 1.385 1.385 1.385 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/HKD 0 7.9385 7.9385 7.9385 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/NOK 0 9.298 9.298 9.298 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/ZAR 0 15.0009 15.0009 15.0009 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/TRY 0 5.8648 5.8648 5.8648 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/DKK 0 6.7909 6.7909 6.7909 (0%) 0 ۲۸ مهر
CHF/SEK 0 9.7884 9.7884 9.7884 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/CZK 0 23.285 23.285 23.285 (0%) 0 ۲۸ مهر
CHF/CNY 0 7.1837 7.1837 7.1837 (0%) 0 ۲۸ مهر
CHF/EUR 0 0.9087 0.9087 0.9087 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/GBP 0 0.782 0.782 0.782 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/IDR 0 14091.8 14091.8 14091.8 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/INR 0 71.892 71.892 71.892 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/KRW 0 1196.89 1196.89 1196.89 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/MXN 0 19.398 19.398 19.398 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/MYR 0 4.2516 4.2516 4.2516 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/NZD 0 1.59 1.59 1.59 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/THB 0 30.742 30.742 30.742 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/TWD 0 30.899 30.899 30.899 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/CLP 0 721.7739 721.7739 721.7739 (0%) 0 ۲۸ مهر
CHF/EGP 0 18.1563 18.1949 18.1889 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/ISK 0 125.66 125.66 125.66 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/JMD 0 139.59 140.23 139.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/JOD 0 0.7223 0.7237 0.7234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/KES 0 103.42 104.33 103.59 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LBP 0 1540.43 1565.81 1565.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LKR 0 163.03 165.56 165.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LTL 0 2.9192 2.9376 2.9195 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
CHF/MAD 0 9.6101 9.887 9.8849 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NAD 0 14.7509 14.7779 14.7734 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NPR 0 114.48 115 114.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/OMR 0 0.3919 0.3926 0.3926 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PAB 0 1.0332 1.0381 1.0334 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PHP 0 54.18 54.39 54.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PKR 0 158.021 158.021 158.021 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/QAR 0 3.6949 3.7017 3.7006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RON 0 4.3222 4.3222 4.3222 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/RUB 0 64.773 64.773 64.773 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/SAR 0 3.8057 3.816 3.8152 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/VEF 0 80906.1489 81053.6981 81020.8629 (0%) 0 ۴ تیر
CHF/XAF 0 575.73 578.35 575.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/XCD 0 2.7564 2.7615 2.7603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/UAH 0 28.2658 28.387 28.2686 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/JPY 0 15.294 15.294 15.294 (0%) 0 ۲۸ مهر
CZK/JPY 0 4.7197 4.7197 4.7197 (0%) 0 ۲۸ مهر
DKK/JPY 0 16.2009 16.2009 16.2009 (0%) 0 ۲۸ مهر
EGP/JPY 0 6.666 6.666 6.666 (0%) 0 ۲۷ مهر
HKD/JPY 0 13.856 13.856 13.856 (0%) 0 ۲۶ مهر
HUF/JPY 0 0.3645 0.3645 0.3645 (0%) 0 ۲۶ مهر
IDR/JPY 0 0.7693 0.7693 0.7693 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/JPY 0 1.529 1.529 1.529 (0%) 0 ۲۶ مهر
ISK/JPY 0 1.0254 1.0295 1.0269 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JOD/JPY 0 155.12 155.7 155.25 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/JPY 0 11.8336 11.8336 11.8336 (0%) 0 ۲۶ مهر
PLN/JPY 0 28.228 28.228 28.228 (0%) 0 ۲۶ مهر
TRY/JPY 0 18.802 18.802 18.802 (0%) 0 ۲۶ مهر
THB/JPY 0 3.5914 3.5914 3.5914 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/JPY 0 7.367 7.367 7.367 (0%) 0 ۲۶ مهر
MXN/JPY 0 5.664 5.664 5.664 (0%) 0 ۲۶ مهر
SEK/JPY 0 11.2291 11.2291 11.2291 (0%) 0 ۲۶ مهر
SGD/JPY 0 79.59 79.59 79.59 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/JPY 0 9.211 9.211 9.211 (0%) 0 ۲۶ مهر
MYR/JPY 0 26.036 26.036 26.036 (0%) 0 ۲۶ مهر
TWD/JPY 0 3.555 3.555 3.555 (0%) 0 ۲۶ مهر
PHP/JPY 0 2.1108 2.1108 2.1108 (0%) 0 ۲۶ مهر
PKR/JPY 0 0.6977 0.6977 0.6977 (0%) 0 ۲۶ مهر
RUB/JPY 0 1.6992 1.6992 1.6992 (0%) 0 ۲۶ مهر
SAR/JPY 0 28.926 28.926 28.926 (0%) 0 ۲۶ مهر
VEF/JPY 0 1080.5218 1082.9576 1081.982 (0%) 0 ۸ مرداد
KWD/JPY 0 362.9 364.38 363.2 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BDT/JPY 0 1.2806 1.2806 1.2806 (0%) 0 ۲۷ مهر
BWP/JPY 0 10.644 10.654 10.644 (0%) 0 ۳۱ خرداد
CHF/BWP 0 10.986 10.986 10.986 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/CNH 0 7.185 7.185 7.185 (0%) 0 ۲۸ مهر
CNH/JPY 0 15.3234 15.3234 15.3234 (0%) 0 ۲۸ مهر
XAU/JPY 0 161220.4 161220.4 161220.4 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/LFX 0 2.0583 2.0583 2.0583 (0%) 0 ۲۶ مهر
LFX/JPY 0 53.408 53.408 53.408 (0%) 0 ۲۶ مهر
NGN/JPY 0 0.3002 0.3002 0.3002 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/RSD 0 106.89 106.89 106.89 (0%) 0 ۲۷ مهر
XAG/JPY 0 1894.99 1894.99 1894.99 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/SZL 0 14.9259 14.9259 14.9259 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/UZS 0 7901.9 7901.9 7901.9 (0%) 0 ۱۰ بهمن
VND/JPY 0 0.0047 0.0047 0.0047 (0%) 0 ۲۶ مهر
BTC/JPY 0 862337.4 862337.4 862337.4 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/LVL 0 0.5671 0.5671 0.5671 (0%) 0 ۱۰ بهمن