شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/JOD Ask

  • نرخ فعلی:0.715
  • بالاترین قیمت روز:0.715
  • پایین ترین قیمت روز:0.7115
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7119
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۴:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.712
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.42%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.003

نمودار کندل استیک CHF/JOD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CHF/JOD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.715 ریال22:54:18
0.7149 ریال21:54:18
0.7148 ریال21:33:19
0.7145 ریال21:15:19
0.7145 ریال21:15:19
0.7143 ریال20:54:17
0.7142 ریال20:15:20
0.7142 ریال20:15:20
0.7141 ریال19:54:18
0.7139 ریال18:54:19
0.7146 ریال18:33:18
0.7144 ریال18:15:20
0.7144 ریال18:15:20
0.7146 ریال17:54:18
0.7148 ریال17:33:18
0.7144 ریال17:15:20
0.7144 ریال17:15:19
0.7145 ریال16:54:18
0.7144 ریال16:39:18
0.7143 ریال16:15:20
0.7143 ریال16:15:19
0.7144 ریال15:54:17
0.7138 ریال15:33:17
0.7135 ریال15:18:18
0.7138 ریال14:54:16
0.7137 ریال14:15:18
0.7137 ریال14:15:18
0.7134 ریال13:54:17
0.7135 ریال13:33:17
0.7134 ریال13:15:19
0.7134 ریال13:15:18
0.7129 ریال12:54:18
0.7127 ریال12:33:18
0.7125 ریال12:15:19
0.7125 ریال12:15:19
0.7126 ریال11:54:18
0.7127 ریال11:33:18
0.7128 ریال11:15:19
0.7128 ریال11:15:19
0.713 ریال10:33:17
0.7129 ریال10:15:20
0.7129 ریال10:15:19
0.7127 ریال9:54:17
0.7125 ریال9:15:17
0.7125 ریال9:15:17
0.7124 ریال8:33:16
0.7123 ریال7:54:15
0.7122 ریال6:54:15
0.7124 ریال6:33:15
0.7121 ریال6:15:17
0.7121 ریال6:15:16
0.712 ریال5:54:17
0.7121 ریال5:15:17
0.7121 ریال5:15:17
0.7118 ریال4:54:15
0.7117 ریال4:15:18
0.7117 ریال4:15:17
0.7119 ریال3:54:15
0.712 ریال3:33:14
0.7118 ریال3:15:15
0.7118 ریال3:15:15
0.7117 ریال2:54:14
0.7116 ریال2:33:14
0.7115 ریال2:15:15
0.7115 ریال2:15:15
0.7119 ریال1:54:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات