شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/HUF Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / فورینت مجارستان 296.65 295.39 297.06 296.44 (0.02%) 0.05 ۱۹:۱۵:۲۶
فرانک سوییس / دلار 1.0161 1.0128 1.0163 1.0133 (0.21%) 0.0021 ۱۹:۱۱:۲۰
فرانک سوییس / ین ژاپن 0 110.011 110.011 110.011 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/AED 3.7243 3.7243 3.7243 3.7243 (0.05%) 0.0019 ۱۵:۰۶:۱۹
AED/HUF 0 76.08 76.2 76.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/HUF 202.8 202.8 202.8 202.8 (0.11%) 0.23 ۰۳:۰۶:۰۸
CHF/AUD 1.4828 1.4828 1.4828 1.4828 (0.14%) 0.0021 ۰۳:۰۶:۰۸
CHF/ARS 59.2509 59.2509 59.2509 59.2509 (0.09%) 0.0516 ۰۳:۰۶:۰۸
ARS/HUF 0 7.172 7.172 7.172 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/BBD 0 2.0683 2.0777 2.0683 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BGN 0 1.7914 1.7914 1.7914 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/BHD 0 0.3853 0.3859 0.3858 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BRL 4.1762 4.1762 4.1762 4.1762 (0%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۸
BRL/HUF 0 69.04 69.45 69.05 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BYN 0 2.0706 2.0802 2.071 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/CAD 1.3325 1.3325 1.3325 1.3325 (0.02%) 0.0003 ۰۷:۰۶:۰۸
CAD/HUF 225.81 225.81 225.81 225.81 (0.13%) 0.3 ۰۷:۰۶:۰۸
CHF/PLN 3.8866 3.8866 3.8866 3.8866 (0.09%) 0.0036 ۱۲:۰۶:۲۲
CHF/HUF 0 300.85 300.85 300.85 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/SGD 1.3818 1.3818 1.3818 1.3818 (0.23%) 0.0032 ۱۵:۰۶:۱۹
CHF/HKD 0 7.9385 7.9385 7.9385 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/NOK 9.2696 9.2696 9.2696 9.2696 (0.31%) 0.0284 ۱۲:۳۳:۲۱
CHF/ZAR 15.0059 15.0059 15.0059 15.0059 (0.03%) 0.005 ۱۵:۰۶:۱۹
CHF/TRY 5.9118 5.9118 5.9118 5.9118 (0.8%) 0.047 ۱۵:۰۶:۱۸
CHF/DKK 6.7878 6.7878 6.7878 6.7878 (0.05%) 0.0031 ۰۹:۰۶:۲۴
CHF/SEK 9.7533 9.7533 9.7533 9.7533 (0.36%) 0.0351 ۱۵:۰۶:۱۹
CHF/CZK 23.28 23.28 23.28 23.28 (0.02%) 0.005 ۰۹:۰۶:۲۴
CHF/CNY 7.1805 7.1805 7.1805 7.1805 (0.04%) 0.0032 ۰۹:۰۶:۲۴
CHF/EUR 0.9097 0.9097 0.9097 0.9097 (0.11%) 0.001 ۱۱:۰۶:۲۶
CHF/GBP 0.7857 0.7857 0.7857 0.7857 (0.47%) 0.0037 ۰۷:۰۶:۰۸
CHF/IDR 0 14091.8 14091.8 14091.8 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/INR 0 71.892 71.892 71.892 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/KRW 1188.71 1188.71 1188.71 1188.71 (0.69%) 8.18 ۱۵:۰۶:۱۹
CHF/MXN 19.418 19.418 19.418 19.418 (0.1%) 0.02 ۱۲:۳۳:۲۱
CHF/MYR 4.2432 4.2432 4.2432 4.2432 (0.2%) 0.0084 ۱۵:۰۶:۱۹
CHF/NZD 1.586 1.586 1.586 1.586 (0.25%) 0.004 ۱۲:۳۳:۲۱
CHF/THB 30.686 30.686 30.686 30.686 (0.18%) 0.056 ۱۵:۰۶:۱۸
CHF/TWD 30.973 30.973 30.973 30.973 (0.24%) 0.074 ۱۵:۰۶:۱۸
CHF/CLP 725.2449 725.2449 725.2449 725.2449 (0.48%) 3.471 ۰۹:۰۶:۲۴
CHF/EGP 0 18.1563 18.1949 18.1889 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/ISK 0 125.66 125.66 125.66 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/JMD 0 139.59 140.23 139.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/JOD 0 0.7223 0.7237 0.7234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/KES 0 103.42 104.33 103.59 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LBP 0 1540.43 1565.81 1565.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LKR 0 163.03 165.56 165.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LTL 0 2.9192 2.9376 2.9195 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
CHF/MAD 0 9.6101 9.887 9.8849 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NAD 0 14.7509 14.7779 14.7734 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NPR 0 114.48 115 114.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/OMR 0 0.3919 0.3926 0.3926 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PAB 0 1.0332 1.0381 1.0334 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PHP 0 54.18 54.39 54.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PKR 158.35 158.35 158.35 158.35 (0.21%) 0.329 ۱۲:۳۳:۲۱
CHF/QAR 0 3.6949 3.7017 3.7006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RON 4.3213 4.3213 4.3213 4.3213 (0.02%) 0.0009 ۱۲:۰۶:۲۲
CHF/RUB 64.667 64.667 64.667 64.667 (0.16%) 0.106 ۱۲:۰۶:۲۲
CHF/SAR 0 3.8057 3.816 3.8152 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/VEF 0 80906.1489 81053.6981 81020.8629 (0%) 0 ۴ تیر
CHF/XAF 0 575.73 578.35 575.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/XCD 0 2.7564 2.7615 2.7603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/UAH 0 28.2658 28.387 28.2686 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/HUF 0 40.81 40.87 40.84 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CZK/HUF 0 12.5659 12.5845 12.5822 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/HUF 44.259 44.259 44.259 44.259 (0.18%) 0.081 ۰۹:۰۶:۲۴
EUR/HUF 330.511 330.511 330.511 330.511 (0.12%) 0.394 ۱۱:۰۶:۲۶
GBP/HUF 382.6 382.6 382.6 382.6 (0.18%) 0.7 ۰۷:۰۶:۰۸
HKD/HUF 0 35.6 35.66 35.63 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/HUF 0 77.223 77.223 77.223 (0%) 0 ۲۶ مهر
NZD/HUF 0 189.33 189.33 189.33 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/HUF 0 4.0032 4.0087 4.0057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/HUF 0 2.6042 2.6072 2.6068 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/HUF 0 2.5297 2.5418 2.5391 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/HUF 0 14.75 14.81 14.78 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/HUF 0 33.27 33.32 33.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HUF 0 5.2338 5.2427 5.2409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/HUF 0 2.2822 2.2948 2.2941 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/HUF 0 4.1542 4.1621 4.1573 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/HUF 0 74.51 74.66 74.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/HUF 0 30.73 30.8 30.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/HUF 0 204.62 205.06 204.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/HUF 0 8.5572 8.5735 8.5629 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/HUF 0 45.99 46.2 46.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/HUF 0 9.1163 9.1358 9.1252 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/HUF 0 2.4 2.4 2.4 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/HUF 0 20.148 20.148 20.148 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/BWP 0 10.986 10.986 10.986 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/CNH 0 7.185 7.185 7.185 (0%) 0 ۲۸ مهر
CHF/LFX 0 2.0583 2.0583 2.0583 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/RSD 106.74 106.74 106.74 106.74 (0.14%) 0.15 ۱۲:۰۶:۲۲
CHF/SZL 14.9869 14.9869 14.9869 14.9869 (0.41%) 0.061 ۱۵:۰۶:۱۹
CHF/UZS 0 7901.9 7901.9 7901.9 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/LVL 0 0.5671 0.5671 0.5671 (0%) 0 ۱۰ بهمن