شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/HUF Ask

  • نرخ فعلی:304.12
  • بالاترین قیمت روز:304.58
  • پایین ترین قیمت روز:303.914
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.38
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:304.371
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۲۵
  • نرخ روز گذشته:304.096
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.024

نمودار کندل استیک CHF/HUF Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CHF/HUF Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
304.12 ریال13:33:25
303.988 ریال13:15:29
303.988 ریال13:15:27
304.09 ریال12:54:23
304.039 ریال12:33:15
304.293 ریال12:15:16
304.293 ریال12:15:16
304.242 ریال11:54:14
304.208 ریال11:33:14
303.924 ریال11:15:16
303.924 ریال11:15:15
303.914 ریال10:54:13
304.058 ریال10:33:13
304.048 ریال10:15:15
304.048 ریال10:15:15
304.109 ریال9:54:12
304.118 ریال9:33:13
304.189 ریال9:15:15
304.189 ریال9:15:15
304.22 ریال8:54:13
304.139 ریال8:33:14
304.149 ریال8:15:16
304.149 ریال8:15:14
304.108 ریال7:54:13
304.189 ریال7:33:13
304.149 ریال7:15:15
304.149 ریال7:15:14
304.301 ریال6:54:13
304.211 ریال6:33:14
304.201 ریال6:15:18
304.201 ریال6:15:18
304.58 ریال5:54:13
304.539 ریال5:33:13
304.568 ریال5:15:15
304.568 ریال5:15:14
304.416 ریال4:54:12
304.446 ریال4:33:13
304.384 ریال4:15:15
304.384 ریال4:15:14
304.16 ریال3:54:12
304.191 ریال3:36:12
304.19 ریال3:15:15
304.19 ریال3:15:14
304.07 ریال2:54:13
304.091 ریال2:36:13
304.059 ریال2:15:15
304.059 ریال2:15:14
304.089 ریال1:54:13
304.218 ریال1:33:12
304.107 ریال1:15:15
304.107 ریال1:15:14
304.056 ریال0:54:12
304.281 ریال0:33:12
304.371 ریال0:15:14
304.371 ریال0:15:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات