شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/GBP Ask

  • نرخ فعلی:0.7854
  • بالاترین قیمت روز:0.786
  • پایین ترین قیمت روز:0.7834
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7834
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۱۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.784
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک CHF/GBP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CHF/GBP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7854 ریال10:15:20
0.7854 ریال10:15:19
0.786 ریال9:54:17
0.7857 ریال9:15:18
0.7857 ریال9:15:18
0.7855 ریال8:54:16
0.7856 ریال8:33:16
0.7854 ریال8:15:18
0.7854 ریال8:15:17
0.785 ریال7:54:15
0.7852 ریال7:33:16
0.7851 ریال7:15:18
0.7851 ریال7:15:18
0.7849 ریال6:54:16
0.7847 ریال6:33:16
0.7846 ریال6:15:19
0.7846 ریال6:15:18
0.7847 ریال5:54:16
0.7846 ریال5:33:16
0.7845 ریال5:15:19
0.7845 ریال5:15:19
0.7841 ریال4:54:15
0.7845 ریال4:33:16
0.784 ریال4:15:17
0.784 ریال4:15:17
0.7838 ریال3:54:16
0.784 ریال3:33:15
0.7842 ریال3:15:17
0.7842 ریال3:15:16
0.784 ریال2:54:15
0.7841 ریال2:33:15
0.7838 ریال2:15:17
0.7838 ریال2:15:17
0.7839 ریال1:54:14
0.7841 ریال1:33:16
0.784 ریال1:15:15
0.784 ریال1:15:14
0.7841 ریال0:54:14
0.7839 ریال0:33:13
0.7834 ریال0:15:16
0.7834 ریال0:15:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات