شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/EGP Ask

  • نرخ فعلی:16.2855
  • بالاترین قیمت روز:16.3134
  • پایین ترین قیمت روز:16.2771
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:16.3109
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۱۵:۲۵
  • نرخ روز گذشته:16.3117
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0262

نمودار کندل استیک CHF/EGP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CHF/EGP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16.2855 ریال12:15:25
16.2855 ریال12:15:24
16.2839 ریال11:54:22
16.288 ریال11:33:22
16.2779 ریال11:15:21
16.2779 ریال11:15:20
16.2812 ریال10:54:18
16.2863 ریال10:33:18
16.2771 ریال10:15:20
16.2771 ریال10:15:20
16.2779 ریال9:54:17
16.2896 ریال9:33:18
16.2912 ریال9:15:17
16.2912 ریال9:15:17
16.2921 ریال8:54:15
16.2945 ریال7:54:15
16.2929 ریال7:33:17
16.2945 ریال7:15:19
16.2945 ریال7:15:18
16.2912 ریال6:54:16
16.2921 ریال6:33:17
16.2896 ریال6:15:19
16.2896 ریال6:15:18
16.2945 ریال5:33:18
16.3011 ریال5:15:21
16.3011 ریال5:15:20
16.3076 ریال4:54:16
16.3093 ریال4:33:16
16.3109 ریال4:15:18
16.3109 ریال4:15:18
16.3134 ریال3:54:15
16.3117 ریال3:33:15
16.3101 ریال3:15:17
16.3101 ریال3:15:16
16.3109 ریال2:54:15
16.3085 ریال2:33:15
16.3093 ریال2:15:19
16.3093 ریال2:15:18
16.3076 ریال1:15:17
16.3076 ریال1:15:17
16.3085 ریال0:54:15
16.3093 ریال0:33:15
16.3109 ریال0:15:17
16.3109 ریال0:15:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات