شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/DKK Ask

  • نرخ فعلی:6.8634
  • بالاترین قیمت روز:6.8637
  • پایین ترین قیمت روز:6.8351
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:6.8378
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۵:۲۸
  • نرخ روز گذشته:6.8392
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0242

نمودار کندل استیک CHF/DKK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CHF/DKK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.8634 ریال20:15:28
6.8634 ریال20:15:27
6.8637 ریال19:54:23
6.8613 ریال19:33:24
6.8583 ریال19:15:27
6.8583 ریال19:15:27
6.8566 ریال18:54:24
6.8562 ریال18:36:22
6.8559 ریال18:15:30
6.8559 ریال18:15:29
6.854 ریال17:54:22
6.8556 ریال17:36:23
6.8598 ریال17:15:25
6.8598 ریال17:15:24
6.8597 ریال16:54:22
6.8627 ریال16:33:21
6.8609 ریال16:15:26
6.8609 ریال16:15:25
6.8594 ریال15:54:22
6.8569 ریال15:33:23
6.8552 ریال15:15:24
6.8552 ریال15:15:23
6.8539 ریال14:54:23
6.8549 ریال14:33:24
6.8548 ریال14:15:26
6.8548 ریال14:15:24
6.8546 ریال13:33:22
6.8542 ریال13:15:25
6.8542 ریال13:15:25
6.8546 ریال12:54:21
6.8497 ریال12:33:21
6.8506 ریال12:15:24
6.8506 ریال12:15:23
6.8502 ریال11:54:20
6.8474 ریال11:33:20
6.845 ریال11:15:18
6.845 ریال11:15:17
6.846 ریال10:54:16
6.8473 ریال10:33:16
6.8484 ریال10:15:20
6.8484 ریال10:15:19
6.85 ریال9:54:17
6.8506 ریال9:33:16
6.8475 ریال9:15:18
6.8475 ریال9:15:18
6.8456 ریال8:54:16
6.8483 ریال8:33:16
6.8465 ریال8:15:17
6.8465 ریال8:15:17
6.8462 ریال7:54:15
6.842 ریال7:33:16
6.8415 ریال7:15:18
6.8415 ریال7:15:17
6.8386 ریال6:54:16
6.8401 ریال6:33:16
6.8427 ریال6:15:19
6.8427 ریال6:15:18
6.8424 ریال5:54:16
6.8436 ریال5:33:16
6.8407 ریال5:15:19
6.8407 ریال5:15:18
6.8394 ریال4:54:15
6.8407 ریال4:33:16
6.8376 ریال4:15:17
6.8376 ریال4:15:17
6.8395 ریال3:54:16
6.8368 ریال3:33:15
6.8389 ریال3:15:17
6.8389 ریال3:15:16
6.8365 ریال2:54:14
6.8362 ریال2:33:15
6.8351 ریال2:15:17
6.8351 ریال2:15:16
6.8364 ریال1:54:14
6.8358 ریال1:33:16
6.8368 ریال1:15:15
6.8368 ریال1:15:14
6.8367 ریال0:54:14
6.8377 ریال0:33:13
6.8378 ریال0:15:16
6.8378 ریال0:15:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات