شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/CNY Ask

  • نرخ فعلی:7.0608
  • بالاترین قیمت روز:7.0622
  • پایین ترین قیمت روز:7.0135
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.0241
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۵۴:۱۸
  • نرخ روز گذشته:7.022
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0388

نمودار کندل استیک CHF/CNY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CHF/CNY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.0608 ریال23:54:18
7.0601 ریال23:33:18
7.0615 ریال23:16:52
7.0615 ریال23:16:52
7.0608 ریال22:54:16
7.0622 ریال22:33:15
7.0608 ریال22:15:17
7.0608 ریال22:15:16
7.0601 ریال21:33:16
7.058 ریال21:15:16
7.058 ریال21:15:15
7.0551 ریال20:33:15
7.0559 ریال20:15:17
7.0559 ریال20:15:16
7.0516 ریال19:54:16
7.0509 ریال19:15:17
7.0509 ریال19:15:16
7.0516 ریال18:54:16
7.0583 ریال18:33:15
7.0569 ریال18:15:17
7.0569 ریال18:15:16
7.0576 ریال17:54:15
7.0591 ریال17:33:15
7.0571 ریال17:15:16
7.0571 ریال17:15:16
7.0559 ریال16:54:15
7.0573 ریال16:39:15
7.0545 ریال16:15:16
7.0545 ریال16:15:15
7.0554 ریال15:54:14
7.0465 ریال15:33:14
7.0431 ریال15:18:15
7.0466 ریال14:54:14
7.0455 ریال14:33:15
7.0463 ریال14:15:16
7.0463 ریال14:15:15
7.0426 ریال13:54:14
7.0431 ریال13:33:14
7.0422 ریال13:15:15
7.0422 ریال13:15:15
7.0403 ریال12:54:15
7.0337 ریال12:33:15
7.0302 ریال12:15:16
7.0302 ریال12:15:16
7.0351 ریال11:54:16
7.0414 ریال11:33:15
7.0383 ریال11:15:16
7.0383 ریال11:15:16
7.0366 ریال10:54:15
7.0362 ریال10:33:15
7.0384 ریال10:15:17
7.0384 ریال10:15:16
7.0302 ریال9:54:15
7.0245 ریال9:33:14
7.0256 ریال9:15:15
7.0256 ریال9:15:14
7.0255 ریال8:54:14
7.0256 ریال8:33:14
7.0248 ریال8:15:15
7.0248 ریال8:15:14
7.0241 ریال7:54:13
7.0237 ریال7:33:13
7.0239 ریال7:15:14
7.0239 ریال7:15:14
7.0241 ریال6:54:13
7.0301 ریال6:33:13
7.0238 ریال6:15:15
7.0238 ریال6:15:14
7.0216 ریال5:54:14
7.0197 ریال5:33:14
7.0145 ریال5:15:15
7.0145 ریال5:15:14
7.0149 ریال4:54:13
7.0135 ریال4:33:12
7.0163 ریال4:15:15
7.0163 ریال4:15:14
7.0142 ریال3:54:13
7.0163 ریال2:54:12
7.0178 ریال2:33:12
7.017 ریال2:15:13
7.017 ریال2:15:12
7.0206 ریال1:54:11
7.0227 ریال1:33:12
7.0213 ریال1:15:12
7.0213 ریال1:15:12
7.0241 ریال0:54:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات