شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/CAD Ask

  • نرخ فعلی:1.3317
  • بالاترین قیمت روز:1.3319
  • پایین ترین قیمت روز:1.3261
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3264
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۱۶:۵۲
  • نرخ روز گذشته:1.3262
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0055

نمودار کندل استیک CHF/CAD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CHF/CAD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3317 ریال23:16:52
1.3317 ریال23:16:52
1.3316 ریال22:54:16
1.3314 ریال22:33:15
1.3312 ریال22:15:17
1.3312 ریال22:15:16
1.3306 ریال21:54:15
1.331 ریال21:33:16
1.3311 ریال21:15:16
1.3311 ریال21:15:15
1.3302 ریال20:54:15
1.3307 ریال20:33:15
1.3303 ریال20:15:16
1.3303 ریال20:15:16
1.3298 ریال19:54:16
1.329 ریال19:33:15
1.3298 ریال19:15:17
1.3298 ریال19:15:16
1.3299 ریال18:54:16
1.3309 ریال18:33:15
1.3315 ریال18:15:17
1.3315 ریال18:15:16
1.3317 ریال17:54:15
1.3319 ریال17:33:15
1.3315 ریال17:15:16
1.3315 ریال17:15:16
1.3316 ریال16:54:15
1.3315 ریال16:39:15
1.3309 ریال16:15:16
1.3309 ریال16:15:15
1.3313 ریال15:54:14
1.3296 ریال15:33:14
1.3291 ریال15:18:15
1.3295 ریال14:33:15
1.3292 ریال14:15:16
1.3292 ریال14:15:15
1.3285 ریال13:54:14
1.3289 ریال13:33:14
1.3286 ریال13:15:15
1.3286 ریال13:15:15
1.3282 ریال12:54:15
1.3275 ریال12:33:15
1.3274 ریال12:15:16
1.3274 ریال12:15:16
1.3278 ریال11:54:16
1.3279 ریال11:33:15
1.3283 ریال11:15:16
1.3283 ریال11:15:16
1.3284 ریال10:54:15
1.3287 ریال10:33:15
1.3285 ریال10:15:17
1.3285 ریال10:15:16
1.3283 ریال9:54:15
1.3277 ریال9:15:15
1.3277 ریال9:15:14
1.3278 ریال8:33:14
1.3276 ریال7:54:13
1.3277 ریال7:33:13
1.3274 ریال7:15:14
1.3274 ریال7:15:14
1.3275 ریال6:54:13
1.3278 ریال6:33:13
1.3271 ریال6:15:15
1.3271 ریال6:15:14
1.3269 ریال5:33:13
1.3273 ریال5:15:15
1.3273 ریال5:15:14
1.3263 ریال4:33:12
1.3265 ریال3:33:12
1.3266 ریال3:15:13
1.3266 ریال3:15:12
1.3265 ریال2:54:12
1.3264 ریال2:33:12
1.3261 ریال2:15:13
1.3261 ریال2:15:12
1.3265 ریال1:54:11
1.3272 ریال1:33:12
1.3265 ریال1:15:12
1.3265 ریال1:15:12
1.3264 ریال0:15:11
1.3264 ریال0:15:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات