شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/BRL Ask

  • نرخ فعلی:4.1764
  • بالاترین قیمت روز:4.1823
  • پایین ترین قیمت روز:4.1718
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.1718
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۳:۱۸
  • نرخ روز گذشته:4.1713
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0051

نمودار کندل استیک CHF/BRL Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CHF/BRL Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.1764 ریال11:33:18
4.176 ریال11:15:17
4.176 ریال11:15:16
4.1768 ریال10:54:15
4.1755 ریال10:33:15
4.176 ریال10:15:17
4.176 ریال10:15:17
4.1764 ریال9:54:15
4.1768 ریال9:33:15
4.1772 ریال9:15:15
4.1772 ریال9:15:14
4.1768 ریال8:54:13
4.1776 ریال8:15:17
4.1776 ریال8:15:15
4.1781 ریال7:54:13
4.1776 ریال7:33:14
4.1781 ریال7:15:16
4.1781 ریال7:15:15
4.1772 ریال6:54:13
4.1776 ریال6:33:14
4.1768 ریال6:15:16
4.1768 ریال6:15:14
4.1776 ریال5:54:13
4.1781 ریال5:33:15
4.1798 ریال5:15:17
4.1798 ریال5:15:16
4.1814 ریال4:54:13
4.181 ریال4:33:13
4.1819 ریال4:15:16
4.1819 ریال4:15:15
4.1823 ریال3:54:12
4.1819 ریال3:33:13
4.1814 ریال3:15:14
4.1814 ریال3:15:13
4.1819 ریال2:54:12
4.181 ریال2:33:12
4.1814 ریال2:15:16
4.1814 ریال2:15:15
4.1805 ریال1:33:13
4.1801 ریال0:54:12
4.1783 ریال0:33:12
4.1718 ریال0:15:14
4.1718 ریال0:15:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات