شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/BHD Ask

  • نرخ فعلی:0.3824
  • بالاترین قیمت روز:0.3833
  • پایین ترین قیمت روز:0.3824
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3833
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۶:۳۳
  • نرخ روز گذشته:0.3834
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک CHF/BHD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CHF/BHD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3824 ریال18:56:33
0.3825 ریال18:21:37
0.3827 ریال17:56:40
0.3828 ریال17:21:39
0.3826 ریال16:56:38
0.3824 ریال16:42:39
0.3826 ریال16:21:37
0.3827 ریال15:56:45
0.3828 ریال15:42:39
0.3829 ریال15:21:41
0.3828 ریال14:42:34
0.3827 ریال14:21:46
0.3828 ریال13:56:30
0.3829 ریال12:56:36
0.383 ریال12:42:26
0.3829 ریال12:21:25
0.3826 ریال11:56:28
0.3829 ریال10:56:24
0.3827 ریال10:42:25
0.3828 ریال9:42:20
0.383 ریال8:56:17
0.3828 ریال8:42:17
0.3829 ریال7:42:17
0.383 ریال5:56:20
0.3831 ریال5:42:18
0.3829 ریال5:21:17
0.383 ریال4:56:16
0.3829 ریال4:42:17
0.383 ریال4:21:16
0.3831 ریال3:56:17
0.3829 ریال3:42:16
0.3831 ریال2:21:16
0.3832 ریال1:56:18
0.3831 ریال1:42:17
0.3832 ریال1:21:16
0.3833 ریال0:56:15
0.3832 ریال0:42:16
0.3833 ریال0:21:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات