شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/BBD Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
فرانک سوییس / دلار 1.0053 1.0048 1.0085 1.0073 (0.21%) 0.0021 ۱۳:۱۳:۰۹
دلار / دلار باربادوس 0 2.0004 2.0405 2.0401 (0%) 0 ۲۴ مهر
فرانک سوییس / ین ژاپن 0 108.684 108.684 108.684 (0%) 0 ۲۲ مهر
CHF/AED 3.689 3.689 3.689 3.689 (0.2%) 0.0075 ۱۵:۰۶:۱۷
AED/BBD 0 0.5542 0.5542 0.5542 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/AUD 0 1.4832 1.4832 1.4832 (0%) 0 ۲۴ مهر
AUD/BBD 0 1.4978 1.507 1.4984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/ARS 0 58.3399 58.3399 58.3399 (0%) 0 ۲۴ مهر
ARS/BBD 0 0.0679 0.0679 0.0679 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/BBD 0 2.2222 2.2222 2.2222 (0%) 0 ۲۴ مهر
GBP/BBD 0 2.5518 2.5518 2.5518 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/BBD 0 0.5026 0.5083 0.5026 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/BBD 0 1.561 1.5691 1.5612 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/BBD 0 0.2973 0.2987 0.2973 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BBD 0 2.0683 2.0777 2.0683 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BBD 0 0.3159 0.3174 0.316 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/BBD 0 0.2593 0.2593 0.2593 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/BBD 0 0.1075 0.1084 0.1076 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/BBD 0 0.2422 0.2436 0.2423 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/BBD 0 1.3647 1.373 1.3651 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BBD 0 0.5489 0.5518 0.549 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/BBD 0 0.5427 0.5454 0.5427 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BBD 0 0.2239 0.225 0.2239 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/BBD 0 1.4907 1.4984 1.4908 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/BBD 0 0.3347 0.338 0.3349 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/BBD 0 0.0664 0.0664 0.0664 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/BBD 0 0.0178 0.0178 0.0178 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/BBD 0 0.1413 0.1425 0.1414 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BGN 0 1.7914 1.7914 1.7914 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/BHD 0 0.3853 0.3859 0.3858 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BRL 0 4.1814 4.1814 4.1814 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/BYN 0 2.0706 2.0802 2.071 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/CAD 0 1.3239 1.3239 1.3239 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/PLN 3.8949 3.8949 3.8949 3.8949 (0.2%) 0.0077 ۱۲:۰۶:۲۶
CHF/HUF 0 301.981 301.981 301.981 (0%) 0 ۲۲ مهر
CHF/SGD 1.3786 1.3786 1.3786 1.3786 (0.24%) 0.0033 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/HKD 7.921 7.921 7.921 7.921 (0.77%) 0.0609 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/NOK 9.2545 9.2545 9.2545 9.2545 (1.15%) 0.1049 ۱۲:۳۳:۲۱
CHF/ZAR 14.9919 14.9919 14.9919 14.9919 (0.01%) 0.0008 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/TRY 5.9455 5.9455 5.9455 5.9455 (0.61%) 0.0358 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/DKK 0 6.7863 6.7863 6.7863 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/SEK 9.818 9.818 9.818 9.818 (0.13%) 0.0123 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/CZK 0 23.415 23.415 23.415 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/CNY 0 7.1042 7.1042 7.1042 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/EUR 0.9095 0.9095 0.9095 0.9095 (0.19%) 0.0017 ۱۱:۰۶:۱۲
CHF/GBP 0 0.786 0.786 0.786 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/IDR 0 13979.2 13979.2 13979.2 (0%) 0 ۲۲ مهر
CHF/INR 0 71.399 71.399 71.399 (0%) 0 ۲۲ مهر
CHF/KRW 1187.65 1187.65 1187.65 1187.65 (0.25%) 2.98 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/MXN 19.319 19.319 19.319 19.319 (0.13%) 0.026 ۱۲:۳۳:۲۱
CHF/MYR 4.2186 4.2186 4.2186 4.2186 (0.42%) 0.0177 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/NZD 1.5935 1.5935 1.5935 1.5935 (0.01%) 0.0001 ۱۲:۳۳:۲۱
CHF/THB 30.57 30.57 30.57 30.57 (0.42%) 0.127 ۱۵:۰۶:۱۶
CHF/TWD 30.845 30.845 30.845 30.845 (0.54%) 0.167 ۱۵:۰۶:۱۶
CHF/CLP 0 720.2709 720.2709 720.2709 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/EGP 0 18.1563 18.1949 18.1889 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/ISK 0 125.07 125.07 125.07 (0%) 0 ۲۲ مهر
CHF/JMD 0 139.59 140.23 139.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/JOD 0 0.7223 0.7237 0.7234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/KES 0 103.42 104.33 103.59 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LBP 0 1540.43 1565.81 1565.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LKR 0 163.03 165.56 165.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LTL 0 2.9192 2.9376 2.9195 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
CHF/MAD 0 9.6101 9.887 9.8849 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NAD 0 14.7509 14.7779 14.7734 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NPR 0 114.48 115 114.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/OMR 0 0.3919 0.3926 0.3926 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PAB 0 1.0332 1.0381 1.0334 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PHP 0 54.18 54.39 54.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PKR 156.768 156.768 156.768 156.768 (0.19%) 0.291 ۱۲:۳۳:۲۲
CHF/QAR 0 3.6949 3.7017 3.7006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RON 4.3156 4.3156 4.3156 4.3156 (0.06%) 0.0027 ۱۲:۰۶:۲۶
CHF/RUB 64.437 64.437 64.437 64.437 (0.14%) 0.088 ۱۲:۰۶:۲۶
CHF/SAR 0 3.8057 3.816 3.8152 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/VEF 0 80906.1489 81053.6981 81020.8629 (0%) 0 ۴ تیر
CHF/XAF 0 575.73 578.35 575.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/XCD 0 2.7564 2.7615 2.7603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/UAH 0 28.2658 28.387 28.2686 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BMD/BBD 0 2.0153 2.0153 2.0153 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/BWP 0 10.95 10.95 10.95 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/CNH 0 7.093 7.093 7.093 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/LFX 0 2.0581 2.0581 2.0581 (0%) 0 ۲۲ مهر
CHF/RSD 106.78 106.78 106.78 106.78 (0.17%) 0.18 ۱۲:۰۶:۲۶
CHF/SZL 14.9553 14.9553 14.9553 14.9553 (0.2%) 0.0295 ۱۵:۰۶:۱۷
CHF/UZS 0 7901.9 7901.9 7901.9 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/LVL 0 0.5671 0.5671 0.5671 (0%) 0 ۱۰ بهمن