شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/ARS Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
فرانک سوییس / دلار 1.0143 1.0111 1.0148 1.0116 (0.28%) 0.0028 ۱۴:۲۵:۱۱
دلار / پزو آرژانتین 58.42 58.42 58.42 58.42 (0.17%) 0.102 ۰۱:۱۱:۰۴
فرانک سوییس / ین ژاپن 109.761 109.761 109.761 109.761 (0.23%) 0.25 ۱۳:۰۶:۱۰
CHF/AED 0 3.7243 3.7243 3.7243 (0%) 0 ۲۹ مهر
AED/ARS 0 8.1635 8.1691 8.1656 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/ARS 40.0972 40.0972 40.0972 40.0972 (0.36%) 0.1434 ۰۳:۰۶:۰۷
CHF/AUD 1.4768 1.4768 1.4768 1.4768 (0.41%) 0.006 ۰۳:۰۶:۰۶
BRL/ARS 14.1446 14.1446 14.1446 14.1446 (0.18%) 0.025 ۰۳:۰۶:۰۷
CAD/ARS 44.6231 44.6231 44.6231 44.6231 (0.44%) 0.1936 ۰۳:۰۶:۰۷
CHF/ARS 59.2288 59.2288 59.2288 59.2288 (0.04%) 0.0221 ۰۳:۰۶:۰۶
EUR/ARS 65.1508 65.1508 65.1508 65.1508 (0.26%) 0.1715 ۰۳:۰۶:۰۷
GBP/ARS 75.7102 75.7102 75.7102 75.7102 (0.6%) 0.4486 ۰۳:۰۶:۰۷
HKD/ARS 7.4475 7.4475 7.4475 7.4475 (0.1%) 0.0072 ۰۳:۰۶:۰۷
JPY/ARS 0.5378 0.5378 0.5378 0.5378 (0.13%) 0.0007 ۰۳:۰۶:۰۷
SGD/ARS 42.9013 42.9013 42.9013 42.9013 (0.29%) 0.1225 ۰۳:۰۶:۰۶
CNY/ARS 0 4.3789 4.3821 4.38 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/ARS 0 4.6518 4.6563 4.6556 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/ARS 3.053 3.053 3.053 3.053 (0.1%) 0.0032 ۰۳:۰۶:۰۶
NOK/ARS 0 3.5672 3.5711 3.57 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/ARS 0 20.0674 20.1316 20.1086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ARS 0 8.0817 8.0916 8.0888 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ARS 0 0.4458 0.4461 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/ARS 0 7.9952 8.0006 7.9971 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ARS 0 3.2965 3.2998 3.299 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/ARS 0 0.9178 0.919 0.9187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/ARS 0 4.9314 4.9583 4.9344 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/ARS 0 0.9783 0.979 0.9787 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/ARS 0 0.2435 0.2436 0.2435 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/ARS 3.9573 3.9573 3.9573 3.9573 (0.3%) 0.0118 ۰۳:۰۶:۰۶
CLP/ARS 0.0819 0.0819 0.0819 0.0819 (0.24%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۰۷
PYG/ARS 0 0.0051 0.0053 0.0052 (0%) 0 ۲۴ مرداد
UYU/ARS 0 0.9489 0.9537 0.9537 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/ARS 0.017 0.017 0.017 0.017 (0.59%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
PEN/ARS 17.4868 17.4868 17.4868 17.4868 (0.29%) 0.0504 ۰۳:۰۶:۰۶
BOB/ARS 0 4.3382 4.3601 4.3601 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BBD 0 2.0683 2.0777 2.0683 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BGN 0 1.7914 1.7914 1.7914 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/BHD 0 0.3853 0.3859 0.3858 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BRL 4.1831 4.1831 4.1831 4.1831 (0.17%) 0.0069 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/BYN 0 2.0706 2.0802 2.071 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/CAD 1.3256 1.3256 1.3256 1.3256 (0.52%) 0.0069 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/PLN 3.8836 3.8836 3.8836 3.8836 (0.08%) 0.003 ۱۲:۰۶:۰۸
CHF/HUF 299.689 299.689 299.689 299.689 (0.39%) 1.161 ۱۳:۰۶:۱۰
CHF/SGD 0 1.3818 1.3818 1.3818 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/HKD 7.9315 7.9315 7.9315 7.9315 (0.09%) 0.007 ۱۳:۰۶:۱۰
CHF/NOK 0 9.2696 9.2696 9.2696 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/ZAR 0 15.0059 15.0059 15.0059 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/TRY 0 5.9118 5.9118 5.9118 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/DKK 6.7875 6.7875 6.7875 6.7875 (0%) 0.0003 ۰۹:۰۶:۰۸
CHF/SEK 0 9.7533 9.7533 9.7533 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/CZK 23.227 23.227 23.227 23.227 (0.23%) 0.053 ۰۹:۰۶:۰۸
CHF/CNY 7.163 7.163 7.163 7.163 (0.24%) 0.0175 ۰۹:۰۶:۰۸
CHF/EUR 0.9087 0.9087 0.9087 0.9087 (0.11%) 0.001 ۱۱:۰۶:۰۸
CHF/GBP 0.7808 0.7808 0.7808 0.7808 (0.63%) 0.0049 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/IDR 14059.7 14059.7 14059.7 14059.7 (0.23%) 32.1 ۱۳:۰۶:۱۰
CHF/INR 71.643 71.643 71.643 71.643 (0.35%) 0.249 ۱۳:۰۶:۱۰
CHF/KRW 0 1188.71 1188.71 1188.71 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/MXN 0 19.418 19.418 19.418 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/MYR 0 4.2432 4.2432 4.2432 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/NZD 0 1.586 1.586 1.586 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/THB 0 30.686 30.686 30.686 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/TWD 0 30.973 30.973 30.973 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/CLP 738.6602 738.6602 738.6602 738.6602 (1.85%) 13.4153 ۰۹:۰۶:۰۸
CHF/EGP 0 18.1563 18.1949 18.1889 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/ISK 126.17 126.17 126.17 126.17 (0.41%) 0.51 ۱۳:۰۶:۱۰
CHF/JMD 0 139.59 140.23 139.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/JOD 0 0.7223 0.7237 0.7234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/KES 0 103.42 104.33 103.59 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LBP 0 1540.43 1565.81 1565.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LKR 0 163.03 165.56 165.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LTL 0 2.9192 2.9376 2.9195 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
CHF/MAD 0 9.6101 9.887 9.8849 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NAD 0 14.7509 14.7779 14.7734 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NPR 0 114.48 115 114.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/OMR 0 0.3919 0.3926 0.3926 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PAB 0 1.0332 1.0381 1.0334 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PHP 0 54.18 54.39 54.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PKR 0 158.35 158.35 158.35 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/QAR 0 3.6949 3.7017 3.7006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RON 4.3173 4.3173 4.3173 4.3173 (0.09%) 0.004 ۱۲:۰۶:۰۸
CHF/RUB 64.395 64.395 64.395 64.395 (0.42%) 0.272 ۱۲:۰۶:۰۸
CHF/SAR 0 3.8057 3.816 3.8152 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/VEF 0 80906.1489 81053.6981 81020.8629 (0%) 0 ۴ تیر
CHF/XAF 0 575.73 578.35 575.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/XCD 0 2.7564 2.7615 2.7603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/UAH 0 28.2658 28.387 28.2686 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/ARS 0 0.1392 0.1398 0.1393 (0%) 0 ۵ مهر
XAG/ARS 1025.65 1025.65 1025.65 1025.65 (0.09%) 0.95 ۰۳:۰۶:۰۶
XAU/ARS 86668.3 86668.3 86668.3 86668.3 (0.42%) 366.9 ۰۳:۰۶:۰۷
CHF/BWP 11.014 11.014 11.014 11.014 (0.25%) 0.028 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/CNH 7.179 7.179 7.179 7.179 (0.08%) 0.006 ۰۹:۰۶:۰۸
CHF/LFX 2.0529 2.0529 2.0529 2.0529 (0.26%) 0.0054 ۱۳:۰۶:۱۰
CHF/RSD 106.77 106.77 106.77 106.77 (0.03%) 0.03 ۱۲:۰۶:۰۸
CHF/SZL 0 14.9869 14.9869 14.9869 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/UZS 0 7901.9 7901.9 7901.9 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/LVL 0 0.5671 0.5671 0.5671 (0%) 0 ۱۰ بهمن