شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/ARS Ask

  • نرخ فعلی:60.8116
  • بالاترین قیمت روز:60.8487
  • پایین ترین قیمت روز:60.6559
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:60.738
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۴۲:۱۷
  • نرخ روز گذشته:60.7161
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0955

نمودار کندل استیک CHF/ARS Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CHF/ARS Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
60.8116 ریال6:42:17
60.8363 ریال6:21:19
60.8487 ریال5:56:18
60.8116 ریال5:21:20
60.7684 ریال4:56:16
60.7807 ریال4:42:17
60.7745 ریال4:21:17
60.7807 ریال3:56:17
60.7869 ریال3:42:17
60.7807 ریال3:21:16
60.7931 ریال2:56:17
60.8178 ریال2:42:17
60.7869 ریال1:56:16
60.7996 ریال1:42:16
60.7503 ریال1:21:17
60.7433 ریال0:56:14
60.6559 ریال0:42:16
60.738 ریال0:21:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات