شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/AED Ask

  • نرخ فعلی:3.6942
  • بالاترین قیمت روز:3.6994
  • پایین ترین قیمت روز:3.6934
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.699
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۳:۱۸
  • نرخ روز گذشته:3.6998
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0056

نمودار کندل استیک CHF/AED Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CHF/AED Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.6942 ریال11:33:18
3.6938 ریال11:15:16
3.6938 ریال11:15:15
3.6946 ریال10:54:14
3.6938 ریال10:33:14
3.6934 ریال10:15:16
3.6934 ریال10:15:16
3.6942 ریال9:54:14
3.6946 ریال9:33:14
3.6949 ریال9:15:14
3.6949 ریال9:15:13
3.6941 ریال8:54:12
3.6953 ریال8:33:13
3.6957 ریال7:54:12
3.6953 ریال7:33:13
3.6957 ریال7:15:15
3.6957 ریال7:15:14
3.6949 ریال6:54:13
3.6953 ریال6:33:13
3.6946 ریال6:15:15
3.6946 ریال6:15:14
3.6953 ریال5:54:12
3.6957 ریال5:33:14
3.6972 ریال5:15:16
3.6972 ریال5:15:15
3.6987 ریال4:54:13
3.6983 ریال4:33:12
3.699 ریال4:15:15
3.699 ریال4:15:14
3.6994 ریال3:54:12
3.699 ریال3:33:12
3.6987 ریال3:15:13
3.6987 ریال3:15:13
3.6994 ریال2:54:12
3.6983 ریال2:33:12
3.6987 ریال1:33:12
3.6983 ریال0:33:11
3.699 ریال0:15:13
3.699 ریال0:15:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات