شاخص یاب

CBOE S&P 500 VIX

  • نرخ فعلی:14.25
  • بالاترین قیمت روز:14.37
  • پایین ترین قیمت روز:12.38
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.87
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۶:۳۳
  • نرخ روز گذشته:14.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.05

نمودار کندل استیک CBOE S&P 500 VIX در روز جاری

نمودار کندل استیک CBOE S&P 500 VIX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.25 ریال14:56:33
14.37 ریال14:55:31
14.25 ریال14:54:32
14.37 ریال14:52:34
14.25 ریال14:51:30
14.37 ریال14:49:31
14.25 ریال14:48:31
14.37 ریال14:47:30
14.25 ریال14:45:34
14.37 ریال14:44:34
14.25 ریال14:42:30
14.3 ریال14:25:32
14.32 ریال14:24:33
14.3 ریال14:23:31
14.25 ریال14:20:32
14.32 ریال14:19:28
14.25 ریال12:21:32
12.38 ریال12:20:32
14.25 ریال12:19:29
12.38 ریال3:00:34
14.175 ریال2:59:26
12.38 ریال2:58:26
14.175 ریال2:57:26
12.38 ریال2:56:29
14.175 ریال2:55:27
12.38 ریال2:52:27
14.175 ریال2:50:28
12.38 ریال2:48:27
14.175 ریال2:47:27
12.38 ریال2:46:25
14.175 ریال1:40:28
14.17 ریال1:39:27
14.175 ریال1:38:26
14.17 ریال1:32:29
14.175 ریال1:30:33
14.17 ریال1:16:27
14.25 ریال1:14:27
14.17 ریال1:13:25
14.25 ریال1:12:27
14.17 ریال1:11:25
14.25 ریال1:10:28
14.17 ریال1:08:26
14.25 ریال1:07:26
14.17 ریال1:06:26
14.25 ریال1:05:28
14.2 ریال1:04:29
14.25 ریال1:02:28
14.2 ریال1:01:30
14.25 ریال1:00:35
14.2 ریال0:59:25
14.25 ریال0:58:26
14.2 ریال0:50:28
14.3 ریال0:48:28
14.2 ریال0:47:25
14.3 ریال0:46:26
14.2 ریال0:45:28
14.3 ریال0:39:27
14.2 ریال0:38:26
14.3 ریال0:34:28
14.2 ریال0:30:31
14.25 ریال0:29:25
14.2 ریال0:28:29
14.25 ریال0:27:26
14.3 ریال0:26:26
14.2 ریال0:25:28
14.25 ریال0:20:30
14.2 ریال0:19:27
14.25 ریال0:17:26
14.3 ریال0:09:30
14.2 ریال0:08:29
14.3 ریال0:07:30
14.2 ریال0:04:35
نظرات