شاخص یاب

CBOE S&P 500 VIX

  • نرخ فعلی:20.3
  • بالاترین قیمت روز:20.67
  • پایین ترین قیمت روز:19.85
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.82
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.82%
  • نرخ بازگشایی بازار:19.85
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۵۲:۱۲
  • نرخ روز گذشته:20.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.96%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.6

نمودار کندل استیک CBOE S&P 500 VIX در روز جاری

نمودار کندل استیک CBOE S&P 500 VIX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
20.3 ریال6:52:12
20.28 ریال6:51:12
20.3 ریال6:50:13
20.28 ریال6:46:11
20.3 ریال6:43:11
20.28 ریال6:42:11
20.3 ریال6:34:12
20.32 ریال6:33:13
20.3 ریال6:32:17
20.32 ریال6:31:41
20.3 ریال6:28:55
20.32 ریال6:26:19
20.3 ریال6:19:11
20.25 ریال6:12:11
20.2 ریال6:11:11
20.25 ریال6:10:13
20.2 ریال6:09:13
20.25 ریال6:08:49
20.2 ریال6:06:12
20.25 ریال6:05:12
20.2 ریال6:03:14
20.25 ریال6:02:13
20.2 ریال6:00:20
20.25 ریال5:57:12
20.3 ریال5:56:11
20.25 ریال5:55:13
20.3 ریال5:54:12
20.25 ریال5:53:11
20.3 ریال5:51:12
20.25 ریال5:50:13
20.3 ریال5:49:12
20.25 ریال5:48:12
20.31 ریال5:47:11
20.25 ریال5:46:11
20.3 ریال5:44:11
20.31 ریال5:42:12
20.3 ریال5:40:12
20.31 ریال5:37:13
20.35 ریال5:19:12
20.45 ریال4:59:11
20.51 ریال4:57:11
20.55 ریال4:54:12
20.51 ریال4:53:11
20.52 ریال4:52:11
20.51 ریال4:50:12
20.55 ریال4:49:11
20.51 ریال4:48:11
20.52 ریال4:46:11
20.55 ریال4:45:18
20.52 ریال4:44:11
20.55 ریال4:43:11
20.51 ریال4:40:12
20.52 ریال4:39:11
20.5 ریال4:36:11
20.55 ریال4:35:12
20.5 ریال4:14:11
20.51 ریال4:12:11
20.5 ریال4:10:12
20.51 ریال4:08:11
20.5 ریال4:00:15
20.51 ریال3:58:11
20.5 ریال3:56:10
20.65 ریال3:55:12
20.67 ریال3:52:12
20.65 ریال3:51:11
20.67 ریال3:45:11
20.65 ریال3:44:11
20.67 ریال3:38:11
19.85 ریال3:36:13
20.67 ریال3:35:11
19.85 ریال2:53:11
نظرات