شاخص یاب

دلار کانادا / دلار

  • نرخ فعلی:0.7552
  • بالاترین قیمت روز:0.7553
  • پایین ترین قیمت روز:0.7546
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7547
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۲۷:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.7546
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک دلار کانادا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7552 ریال0:27:10
0.7553 ریال0:24:10
0.755 ریال0:23:07
0.7551 ریال0:21:10
0.7552 ریال0:20:09
0.7551 ریال0:19:06
0.755 ریال0:17:07
0.7549 ریال0:15:11
0.755 ریال0:14:08
0.7549 ریال0:13:07
0.7552 ریال0:12:09
0.7546 ریال0:11:07
0.7548 ریال0:10:10
0.7551 ریال0:09:10
0.7547 ریال0:08:08
نظرات