کالایاب
شاخص یاب

دلار کانادا / دلار

  • نرخ فعلی:0.753
  • بالاترین قیمت روز:0.753
  • پایین ترین قیمت روز:0.7519
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7521
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۴:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.752
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک دلار کانادا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.753 ریال1:34:04
0.7527 ریال1:31:03
0.7525 ریال1:28:04
0.7526 ریال1:19:03
0.7528 ریال1:16:04
0.7525 ریال1:13:04
0.7524 ریال1:07:03
0.7525 ریال1:04:03
0.7522 ریال1:01:04
0.752 ریال0:56:04
0.7519 ریال0:54:06
0.7522 ریال0:39:06
0.752 ریال0:36:06
0.7524 ریال0:32:03
0.7523 ریال0:26:04
0.7524 ریال0:23:04
0.7523 ریال0:16:03
0.7521 ریال0:14:03
0.752 ریال0:10:05
0.752 ریال0:10:04
0.7521 ریال0:03:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات