شاخص یاب

دلار کانادا / دلار

  • نرخ فعلی:0.774
  • بالاترین قیمت روز:0.7745
  • پایین ترین قیمت روز:0.7734
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7741
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۳۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.774
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار کانادا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.774 ریال0:31:08
0.7742 ریال0:29:08
0.7741 ریال0:28:08
0.774 ریال0:22:08
0.7741 ریال0:19:07
0.7742 ریال0:18:09
0.774 ریال0:17:07
0.7745 ریال0:16:07
0.7741 ریال0:14:07
0.774 ریال0:13:07
0.7734 ریال0:12:10
0.7742 ریال0:10:09
0.7735 ریال0:09:10
0.7741 ریال0:08:08
0.7742 ریال0:07:09
0.7741 ریال0:03:10
نظرات