شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CAD/TWD Ask

  • نرخ فعلی:23.0781
  • بالاترین قیمت روز:23.1
  • پایین ترین قیمت روز:23.0685
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:23.0825
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۵:۱۵
  • نرخ روز گذشته:23.0877
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0096

نمودار کندل استیک CAD/TWD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CAD/TWD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
23.0781 ریال15:15:15
23.0781 ریال15:15:15
23.0789 ریال14:54:16
23.0764 ریال14:33:10
23.0829 ریال12:54:11
23.0753 ریال12:33:11
23.0705 ریال12:15:12
23.0705 ریال12:15:12
23.0878 ریال11:54:10
23.0836 ریال11:33:11
23.0843 ریال11:15:12
23.0843 ریال11:15:11
23.0906 ریال10:54:13
23.0763 ریال10:33:12
23.0919 ریال10:15:13
23.0919 ریال10:15:12
23.0799 ریال9:54:11
23.0871 ریال9:33:11
23.0822 ریال9:15:13
23.0822 ریال9:15:13
23.0789 ریال8:54:12
23.0806 ریال8:33:12
23.0826 ریال8:15:14
23.0826 ریال8:15:14
23.0723 ریال7:54:12
23.0801 ریال7:33:12
23.077 ریال7:15:13
23.077 ریال7:15:13
23.0902 ریال5:54:13
23.1 ریال5:33:11
23.0685 ریال4:54:11
23.0817 ریال4:33:11
23.0996 ریال4:15:12
23.0996 ریال4:15:12
23.0961 ریال3:54:12
23.087 ریال3:33:11
23.0912 ریال3:15:14
23.0912 ریال3:15:13
23.0825 ریال2:54:12
23.093 ریال2:33:11
23.0895 ریال2:15:15
23.0895 ریال2:15:14
23.0912 ریال1:54:11
23.0947 ریال1:33:12
23.0982 ریال1:15:13
23.0982 ریال1:15:13
23.0825 ریال0:15:11
23.0825 ریال0:15:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات