کالایاب
شاخص یاب

CAD/PLN Ask

  • نرخ فعلی:2.9622
  • بالاترین قیمت روز:2.9622
  • پایین ترین قیمت روز:2.946
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.9515
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۵:۲۸
  • نرخ روز گذشته:2.9342
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.95%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.028

نمودار کندل استیک CAD/PLN Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CAD/PLN Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.9622 ریال18:45:28
2.9622 ریال18:45:28
2.946 ریال12:45:25
2.946 ریال12:45:23
2.9519 ریال12:24:18
2.9518 ریال6:15:09
2.9518 ریال6:15:08
2.9515 ریال3:15:09
2.9515 ریال3:15:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات