کالایاب
شاخص یاب

CAD/MYR Ask

  • نرخ فعلی:3.1459
  • بالاترین قیمت روز:3.1504
  • پایین ترین قیمت روز:3.1459
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.1489
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۲۰
  • نرخ روز گذشته:3.1363
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0096

نمودار کندل استیک CAD/MYR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CAD/MYR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.1459 ریال15:36:20
3.148 ریال12:24:19
3.1504 ریال6:15:09
3.1504 ریال6:15:09
3.1489 ریال3:15:09
3.1489 ریال3:15:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات