شاخص یاب

دلار کانادا / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:84.94
  • بالاترین قیمت روز:84.94
  • پایین ترین قیمت روز:84.53
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.21
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.49%
  • نرخ بازگشایی بازار:84.81
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۲:۱۲
  • نرخ روز گذشته:84.88
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.06

نمودار کندل استیک دلار کانادا / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
84.94 ریال14:52:12
84.88 ریال14:21:54
84.83 ریال13:52:11
84.85 ریال13:37:16
84.84 ریال13:22:01
84.86 ریال13:07:14
84.81 ریال12:52:15
84.75 ریال12:37:35
84.76 ریال12:21:57
84.74 ریال12:07:09
84.76 ریال11:37:05
84.74 ریال11:21:51
84.75 ریال11:07:52
84.77 ریال10:52:02
84.75 ریال10:21:47
84.68 ریال10:06:51
84.66 ریال9:51:48
84.68 ریال9:21:41
84.72 ریال9:07:06
84.68 ریال8:51:57
84.69 ریال8:36:57
84.67 ریال8:21:32
84.69 ریال8:06:46
84.74 ریال7:36:49
84.77 ریال7:21:27
84.69 ریال7:06:37
84.68 ریال6:51:38
84.58 ریال6:36:43
84.53 ریال6:21:36
84.74 ریال6:07:24
84.89 ریال5:53:06
84.83 ریال5:37:21
84.71 ریال4:36:19
84.75 ریال4:21:12
84.76 ریال3:51:15
84.77 ریال3:20:58
84.79 ریال3:06:23
84.74 ریال2:51:25
84.72 ریال2:21:06
84.69 ریال2:06:46
84.72 ریال1:51:26
84.76 ریال1:21:16
84.77 ریال0:51:24
84.79 ریال0:36:31
84.82 ریال0:21:19
84.81 ریال0:07:41
نظرات