دلار کانادا / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:84.82
  • بالاترین قیمت روز:84.86
  • پایین ترین قیمت روز:84.73
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.13
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:84.78
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۵۲:۲۱
  • نرخ روز گذشته:84.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.02

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
84.82 ریال3:52:21
84.76 ریال3:13:17
84.77 ریال2:40:21
84.86 ریال1:25:24
84.73 ریال0:28:23
84.78 ریال0:04:25
نظرات