شاخص یاب

دلار کانادا / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:85.294
  • بالاترین قیمت روز:85.754
  • پایین ترین قیمت روز:85.294
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.17
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:85.715
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۹:۱۱
  • نرخ روز گذشته:85.777
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.483

نمودار کندل استیک دلار کانادا / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
85.294 ریال20:39:11
85.387 ریال19:36:11
85.557 ریال18:30:15
85.678 ریال17:24:12
85.647 ریال16:24:12
85.616 ریال15:24:11
85.598 ریال13:27:12
85.754 ریال13:15:13
85.735 ریال12:00:19
85.607 ریال10:54:13
85.653 ریال9:51:12
85.625 ریال8:45:13
85.635 ریال7:39:12
85.593 ریال6:36:11
85.647 ریال5:30:15
85.703 ریال4:27:10
85.682 ریال3:21:10
85.729 ریال2:21:11
85.751 ریال1:18:10
85.715 ریال0:54:10
نظرات