شاخص یاب

دلار کانادا / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:85.43
  • بالاترین قیمت روز:85.6
  • پایین ترین قیمت روز:85.27
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.14
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:85.27
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۶:۴۹
  • نرخ روز گذشته:85.41
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.02

نمودار کندل استیک دلار کانادا / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
85.43 ریال17:06:49
85.49 ریال16:36:58
85.51 ریال16:21:27
85.48 ریال16:07:38
85.5 ریال15:51:36
85.49 ریال15:07:13
85.54 ریال14:37:05
85.55 ریال14:21:29
85.57 ریال14:06:32
85.56 ریال13:51:19
85.54 ریال13:36:22
85.57 ریال13:06:25
85.6 ریال12:36:38
85.53 ریال11:51:15
85.52 ریال11:36:25
85.51 ریال11:06:38
85.5 ریال10:51:26
85.57 ریال10:36:42
85.53 ریال10:21:10
85.56 ریال10:06:44
85.57 ریال9:51:12
85.52 ریال9:06:07
85.53 ریال8:20:51
85.54 ریال8:06:12
85.53 ریال7:50:59
85.5 ریال7:36:07
85.49 ریال7:20:52
85.54 ریال7:06:00
85.56 ریال6:35:59
85.58 ریال6:20:48
85.56 ریال6:05:58
85.54 ریال5:51:24
85.55 ریال5:35:52
85.52 ریال5:20:45
85.46 ریال5:05:54
85.45 ریال4:50:47
85.47 ریال4:35:54
85.46 ریال4:20:47
85.49 ریال4:05:58
85.47 ریال3:50:49
85.44 ریال3:20:42
85.4 ریال3:05:54
85.42 ریال2:50:49
85.44 ریال2:35:50
85.45 ریال2:20:40
85.31 ریال2:06:06
85.27 ریال1:50:45
نظرات