شاخص یاب

دلار کانادا / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:87.328
  • بالاترین قیمت روز:87.328
  • پایین ترین قیمت روز:87.098
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:87.112
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۳۰:۱۳
  • نرخ روز گذشته:87.095
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.233

نمودار کندل استیک دلار کانادا / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
87.328 ریال8:30:13
87.276 ریال7:54:11
87.234 ریال7:18:10
87.153 ریال6:39:10
87.218 ریال6:03:10
87.208 ریال5:57:09
87.156 ریال4:48:10
87.098 ریال4:18:09
87.153 ریال3:33:10
87.18 ریال2:57:10
87.179 ریال2:54:10
87.148 ریال2:33:10
87.127 ریال2:18:10
87.16 ریال1:42:10
87.138 ریال1:27:09
87.112 ریال0:33:11
نظرات