کالایاب
شاخص یاب

CAD/ISK Ask

  • نرخ فعلی:96.3296
  • بالاترین قیمت روز:96.561
  • پایین ترین قیمت روز:96.3296
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:96.561
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۲:۲۳
  • نرخ روز گذشته:96.6547
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.3251

نمودار کندل استیک CAD/ISK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CAD/ISK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
96.3296 ریال17:12:23
96.561 ریال11:12:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات