کالایاب
شاخص یاب

CAD/INR Ask

  • نرخ فعلی:53.511
  • بالاترین قیمت روز:53.562
  • پایین ترین قیمت روز:53.511
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:53.562
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۱۵:۰۷
  • نرخ روز گذشته:53.472
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.039

نمودار کندل استیک CAD/INR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CAD/INR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
53.511 ریال3:15:07
53.511 ریال3:15:07
53.562 ریال1:12:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات