شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CAD/HKD Bid

  • نرخ فعلی:5.893
  • بالاترین قیمت روز:5.8952
  • پایین ترین قیمت روز:5.885
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:5.8863
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۵:۱۵
  • نرخ روز گذشته:5.887
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.006

نمودار کندل استیک CAD/HKD Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک CAD/HKD Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.893 ریال16:15:15
5.893 ریال16:15:14
5.8915 ریال15:54:14
5.8916 ریال15:33:13
5.8881 ریال15:15:15
5.8881 ریال15:15:14
5.8874 ریال14:54:14
5.8896 ریال14:33:14
5.889 ریال14:15:16
5.889 ریال14:15:16
5.8872 ریال13:33:14
5.8902 ریال13:15:15
5.8902 ریال13:15:14
5.8916 ریال12:54:13
5.8932 ریال12:33:14
5.8952 ریال12:15:15
5.8952 ریال12:15:15
5.8909 ریال11:54:13
5.8919 ریال11:33:13
5.89 ریال11:15:15
5.89 ریال11:15:15
5.8888 ریال10:54:13
5.8907 ریال10:15:14
5.8907 ریال10:15:14
5.8877 ریال9:54:13
5.8865 ریال9:33:13
5.8887 ریال8:54:12
5.8886 ریال8:33:13
5.8882 ریال8:15:14
5.8882 ریال8:15:13
5.8892 ریال7:54:12
5.8907 ریال7:33:12
5.8905 ریال7:15:14
5.8905 ریال7:15:13
5.8901 ریال6:54:13
5.8899 ریال6:33:13
5.8909 ریال6:15:14
5.8909 ریال6:15:13
5.8921 ریال5:54:12
5.8915 ریال5:33:14
5.8922 ریال5:15:15
5.8922 ریال5:15:15
5.8909 ریال4:54:12
5.8951 ریال4:33:13
5.8931 ریال4:15:14
5.8931 ریال4:15:13
5.8913 ریال3:54:14
5.8883 ریال3:33:13
5.8878 ریال3:15:13
5.8878 ریال3:15:13
5.8873 ریال2:54:13
5.8871 ریال2:33:13
5.885 ریال2:15:14
5.885 ریال2:15:13
5.8868 ریال1:54:13
5.8853 ریال1:33:13
5.8871 ریال1:15:14
5.8871 ریال1:15:13
5.8862 ریال0:54:13
5.8871 ریال0:33:13
5.8863 ریال0:15:14
5.8863 ریال0:15:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات